Gå til innholdet

Vali har erfaring fra mange spennende prosjekter. De aller fleste av disse er innen helse-bransjen. Ikke så rart da det er HELSE som er vårt satsningsområde og her våre dyktige konsulenter har god erfaring og ikke minst ønsker å være, for å gjøre en forskjell for helsepersonell og sluttbruker. Les om noen av våre spennende prosjekter her. Ønsker du mer informasjon er det bare å ta kontakt med oss.


Automatisk datafangst, sporing og lokalisering i Helse Sør-Øst

Vali har vært tett involvert i arbeidet med å utrede, planlegge og ta i bruk GS1 og tilhørende teknologi i sykehusene.

Diakonhjemmet – digitalisering av sykehuset

Vali har bistått Diakonhjemmet gjennom endringsreisen for at målsetningen om økt effektivitet og bedre pasientsikkerhet kan oppnås.

I front med DIPS ARENA

Vali bistår Diakonhjemmet med prosjektledelse og har ansvaret for innføringen av DIPS ARENA - neste generasjons journalløsning.

Les din pasientjournal på Helsenorge.no

Når innbyggere har pasientjournalen sin tilgjengelig, blir det enklere å ta kontroll over egen helse.

Integrasjonsfabrikken

Når Helse Sør-Østs systemer skal integreres, er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Vali har siden oppstart bidratt med sin kjernekompetanse.

Sykehuset Østfold

Vali har siden august 2013 vært en viktig brikke i prosjektet som har etablert et av verdens ledende og mest moderne sykehus.

Universitetssykehuset i Oslo

Valis representanter i prosjektet hadde ansvar innenfor flere områder i prosjektgjennomføringen.

 

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring