Gå til innholdet

Vali har erfaring fra mange spennende prosjekter. De aller fleste av disse er innen helse-bransjen. Ikke så rart da det er HELSE som er vårt satsningsområde og her våre dyktige konsulenter har god erfaring og ikke minst ønsker å være, for å gjøre en forskjell for helsepersonell og sluttbruker. Les om noen av våre spennende prosjekter. Ønsker du mer informasjon er det bare å ta kontakt med oss.

Teknologisk veikart for nytt sykehus på Island

Vali er svært stolt av å ha samarbeidet med Nýr Landspítali på Island for å etablere en IKT plan for Islands nye landshospital. 

Personellbesparende teknologi i sykehus

Vali har virksomhetsarkitekturansvaret i HSØ- prosjektet som skal etablere et regionalt program for regelmessige netthinneundersøkelser ved diabetes. 

Mobil arbeidsflate transformerer OUS

Vali leder prosjektet med å etablere mobil arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus HF. Klinikere og annet personell vil kunne ta i bruk mobil som arbeidsverktøy i sin hverdag.

Automatisk datafangst, sporing og lokalisering i Helse Sør-Øst

Vali har vært tett involvert i arbeidet med å utrede, planlegge og ta i bruk GS1 og tilhørende teknologi i sykehusene.

Fra tradisjon til innovasjon i musikkbransjen

Tono ser behovet for å rigge seg for fremtiden og ønsker å innføre nye, moderne, integrerte, transparente og automatiserte arbeidsprosesser. 

Pasientbehandlingen trenger standarder

Vali har bistått med anskaffelse av teknologien som vil sørge for at informasjon fra eksisterende og nye fagsystemer, sensorer og annet utstyr vil være tilgjengelig der klinikere og pasienter trenger dem.  

Bedre digital samhandling i helsenorge

Vali har bistått Direktoratet for e-helse i å beskrive samhandlingsarkitekturen i  «én innbygger, én journal», samt bidratt i prosessen for å drive frem de prioriterte tiltakene for at viktig informasjon om pasienter skal være tilgjengelig for helsepersonell. 

Diakonhjemmet – digitalisering av sykehuset

Vali har bistått Diakonhjemmet gjennom endringsreisen for at målsetningen om økt effektivitet og bedre pasientsikkerhet kan oppnås.

I front med DIPS ARENA

Vali bistår Diakonhjemmet med prosjektledelse og har ansvaret for innføringen av DIPS ARENA - neste generasjons journalløsning.

Les din pasientjournal på Helsenorge.no

Når innbyggere har pasientjournalen sin tilgjengelig, blir det enklere å ta kontroll over egen helse.

Integrasjonsfabrikken

Når Helse Sør-Østs systemer skal integreres, er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Vali har siden oppstart bidratt med sin kjernekompetanse.

Sykehuset Østfold

Vali har siden august 2013 vært en viktig brikke i prosjektet som har etablert et av verdens ledende og mest moderne sykehus.

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring