Gå til innholdet

Integrasjon og samhandling

Digital samhandlingsevne er i dag en forutsetning for god kommunikasjon, oppgaveløsning og forvaltning. Det bidrar til et trygt og godt helsevesen for helsepersonell og innbyggere – mellom hjem, kommune og sykehus.  

Digital samhandling omhandler prosesser og verktøy som muliggjør sømløs informasjonsutveksling og samarbeid.  

Vali har lang erfaring og dyp kunnskap om området, spesielt innenfor helse. Våre ansatte har gjort alt fra å koble sammen lokale systemer, til å utvikle nasjonale samhandlingsløsninger.  

Våre dyktige rådgivere og arkitekter bistår dere på alle nivå for å oppnå økt samhandlingsevne: Juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk. 

Vi tilbyr spisskompetanse innen 

  • Datadeling, dokumentdeling og meldingsutveksling 

  • Juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk samhandlingsevne 

  • Informasjonsmodellering 

  • Internasjonale standarder, som f.eks. HL7 FHIR, IHE XDS, GS1 og DICOM 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring