Gå til innholdet

Prosjekt- og endringsledelse

For oss i Vali handler prosjekt- og endringsledelse om å sørge for at våre kunder får gjennomført sine planlagte endringer på en metodisk og effektiv måte som gir størst mulig nytteverdi.  

Endringsprosesser er ofte krevende for organisasjoner og fører med seg nye kompetansebehov, arbeidsprosesser og samhandlingsformer. Et sentralt suksesskriterie er derfor en felles forståelse og forankring for endringens målsetning og omfang i organisasjonen. Vår erfaring er at god og tidlig involvering av berørte interessenter og sluttbrukere gir større aksept for endringen og mulighet for å realisere forespeilede gevinster.  

Vali har solid erfaring og kompetanse innen prosjekt- og endringsledelse, og bistår våre kunder med gjennomføring av komplekse prosjekter og endringsprosesser. Vi kan ta ulike roller i kundens organisasjon som prosjektleder, prosessleder, endringsleder, leder for program-/prosjektkontor (PMO) og andre fagroller. Vi kan også bidra med strategisk rådgiving, ledelse og lederstøtte.  

Våre konsulenter har sertifiseringer i PRINCE2®, MSP®, MoP®, Prosci Change Management, LEAN, Certified ScrumMaster, Certified Scrum Product Owner og PRINCE2® Agile. Vi tar utgangspunkt i beste praksis-rammeverk og metoder i vårt arbeid, men søker alltid å tilpasse dette til kundenes egne rammeverk, samt størrelse og kompleksitet på prosjektet og endringsprosessen.  

Ida Iren Eriksen leder fagruppen for prosjektledelse i Vali

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring