Gå til innholdet

Arkitektur og design

Vali har lang erfaring med prosjekter som omhandler arkitektur og løsningsdesign. Slike prosjekter har ofte behov for ressurser som kan sikre at det er godt samsvar mellom de ulike arkitekturdomenene; virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur og informasjonsarkitektur.

Dette kan gi følgende gevinster: 

  • Løsninger som tilbyr kapabilitetene som er definert i viksomhetsarkitekturen
  • Løsninger som er tilrettelagt for interoperabilitet og samhandling internt og eksternt
  • Bedre samhandling mellom strategi, virksomhetsarkitektur, løsningsarkitektur og forvaltning
  • Økt gjenbruk av eksisterende løsningsblokker, bibliotek og leverandørforhold

Vali tilbyr arkitektur og løsningsdesign innenfor:

  • Plattformer og IKT infrastruktur
  • Samhandling og integrasjon
  • Kliniske systemer
  • Medisinsk-teknisk utstyr 

Hege Lid-Strand leder fagruppen for arkitektur i Vali

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring