Gå til innholdet

TONO ble etablert i 1928 av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag. TONO er i dag et samvirke, og eies og styres fortsatt av de nevnte rettighetshaverne i musikkverk.

Enkelt sagt kan man si at TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom at vi på den ene siden samler og forenkle lisensiering av beskyttet musikk for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bruke musikk, og på den andre siden gir musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. 

TONO opplever en bransje i endring og økt press for å forsvare sin markedsledende posisjon. TONO ønsker å beholde sin sterke posisjon som ett tradisjonsrikt og ledende forvaltningsselskap og ser behovet for å rigge seg for fremtiden. Som første steg i TONOs digitalisering har det blitt anskaffet ny teknologi for rettighetshåndtering som er under innføring. Utover dette skal Mjølnir Programmet utfordre måten TONO arbeider på i dag og innføre nye, moderne, integrerte, transparente og automatiserte arbeidsprosesser. 

En av Valis dyktige konsulenter, Peder Lunde, har bistått TONO i virksomhetens digitale transformasjonsprogram Mjølnir i rolle som virksomhetsarkitekt. Han har bistått med kartlegging av as-is IT arkitektur, datakilder, integrasjoner og deretter utarbeidelse av målarkitektur, veikart og anskaffelsesstrategi.

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring