Gå til innholdet

Vali AS har de siste tre årene ledet prosjektet med å etablere mobil arbeidsflate ved Oslo universitetssykehus HF (OUS). Denne løsningen leverer fullt administrerte mobiltelefoner og nettbrett gjennom Sykehuspartner, noe som muliggjør bruk av applikasjoner som håndterer sensitiv informasjon, som for eksempel journalsystemer. 

Å ta i bruk mobil i stor skala som arbeidsverktøy griper inn i store deler av virksomheten og vil bli en stor endring for ansatte og pasienter. Det forventes at OUS vil investere i 10-15 000 mobiler på arbeidsflaten innen 2026. Klinikere og annet personell vil kunne ta i bruk mobil som arbeidsverktøy i sin hverdag. Dette vil føre til mer effektive arbeidsprosesser og tjenester av høyere kvalitet.

Krav til Infrastruktur
En stabil og sikker infrastruktur er avgjørende. Implementeringen krever valg innen informasjonssikkerhet, anskaffelse av hardware og software, sikker administrasjon av mobile enheter, konfigurering og distribuering av applikasjoner, og etablering av prosesser for bestilling, support, og lifecycle management. I tillegg må WIFI og 5G-dekning sikres, VPN og autentiseringsløsninger etableres, behov kartlegges, og opplæring gis til ledere, brukere og superbrukere.

Samarbeid med Private Aktører
Samarbeid med private aktører som Techstep, Samsung og Telenor har vært essensielt for å realisere prosjektet.

Læring og Innovasjon
Prosjektet har vist seg svært lærerikt, og infrastrukturen som etableres legger til rette for å modernisere og øke kvalitet og effektivitet i helsetjenesten. Mobilteknologi vil forbedre samarbeid, beslutningstaking, tilgang til informasjon og datadeling, og kan løse flere av helsevesenets utfordringer.

Vi har hentet kunnskap og erfaringer internasjonalt
Mobile Tech Forum i Gøteborg: En nyttig arena for å møte leverandører og lære av andre store selskaper som administrerer et stort antall mobile enheter, som Equinor. Fokus på miljø og bærekraft var sentralt.

Samsung Medical Center i Seoul: Et besøk til et av verdens fremste smartsykehus. Les mer her.

Mobile World Congress (MWC) i Barcelona: Verdens største mobilkonferanse med over 100 000 besøkende. Temaene inkluderte kunstig intelligens (KI), 5G og 6G, edge computing, immersive teknologier, ny hardware, IoT, økosystemer og partnerskap. Møter ble holdt med leverandører som Google, Broadcom, Hypergate og Samsung.

KI og Bærekraft
Helse Sør-Øst prioriterer KI i kliniske og administrative områder, med flere pågående prosjekter som KI for retinascreening og KI i bildediagnostikk. Det er viktig å sikre at KI-løsninger er rettferdige og effektive, og at offentlig sektor stiller tydelige krav til leverandørene.
Teknologiindustrien har store miljø- og samfunnsutfordringer, og det er avgjørende at offentlig sektor krever bærekraftige løsninger fra leverandører. EU-direktiver som CSRD og den norske Åpenhetsloven setter krav til bærekraftsrapportering og aktsomhetsvurderinger.

Miljøvennlige Tips
Ta godt vare på mobilen, bruk den lenge og velg modeller som kan resirkuleres og oppdateres over tid. Kjøp mobiler med utskiftbare komponenter som batteri og kamera.

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring