Gå til innholdet

Helseteknologi og nye sykehus

«Vi kommer til å måtte være færre ansatte per pasient. Det er dét vi bør diskutere. 100 prosent av oss kan ikke jobbe i helse- og omsorgstjenesten”
Gunnar Bovim, Leder Helsepersonellkommisjonen 

Eldrebølgen er her for alvor, og de neste årene vil helsevesenet komme under større press enn tidligere. Aldri før har en så stor del av befolkningen jobbet innen helse og omsorgstjenestene, og likevel løftes mangel på kvalifisert personale som en stor fremtidsutfordring. For å sikre helsevesenets fremtid er vi avhengige av ny teknologi og innovasjon, nettopp fordi 100% av oss ikke kan jobbe innen helse.  

Vali  har gjennom mange års erfaring bygd opp en unik kompetanse innen helsesektoren , og vi er nå en foretrukket partner i noen av de mest spennende helseprosjektene i Norge. Vi bidrar til å realisere våre kunders visjoner om en mer digital hverdag, og vi er med på å gjøre våre nye sykehus på Østlandet moderne og teknologidrevne. Våre konsulenter har høy kompetanse og erfaring innen områder som integrasjon, helselogistikk, medisinsk-teknisk utstyr, automatisk datafangst, sporing og lokalisering, IoT, automasjon, robotisering, kunstig intelligens, skytjenester, informasjonssikkerhet og GDPR. 

Ved å analysere behovene teknologien skal støtte i kundens virksomhet, kan vi lage gode strategier, konsepter og planer for å møte disse behovene. Dette legger et solid grunnlag for å spesifisere kravene, anskaffe og implementere tekniske løsninger. Vi er også opptatt av å ivareta informasjonssikkerhet og driftskrav gjennom hele prosessen. 

Vi har utviklet teknologikonsepter for mange av våre kunder innen ulike teknologiområder. Våre konsulenter har de siste årene bistått med innføring av automatisk datafangst, sporing og lokalisering på Nytt Sykehus Drammen, Nye Radiumhospitalet og Oslo Storbylegevakt. Andre av våre konsulenter utarbeider konsepter for mobile arbeidsflater i OUS, innfører fremtidens logistikkløsninger på sykehus og bistår i anskaffelse av morgendagens medisinsk-tekniske utstyr.   

Mulighetene innen helseteknologi er enormt store.  Innovasjon og innføring av ny teknologi vil være et sentralt suksesskriteria for morgendagens helsevesen. Dagens teknologi og innovasjoner har allerede reddet mange liv og forbedret livskvaliteten til mange mennesker. Vi har så vidt begynt å utforske dette feltet, og fremtiden vil trolig bringe enda flere spennende muligheter. Innenfor helsesektoren mener vi at vi kan oppnå store gevinster på kort og lang sikt innen teknologiområder som kunstig intelligens (AI), virtuell helsebehandling (telemedisin), nanomedisin, virtuell virkelighet, 3D-print og robotkirurgi. 

Vali er eksperter på helseprosjekter i Norge, spesielt innen helseteknologi og nye sykehus. Vårt mål er å forbedre helsetjenesten for pasientene ved å gjøre den tryggere, mer effektiv og bedre tilpasset deres behov. Vi ønsker å bruke vår ekspertise og erfaring til å hjelpe våre kunder til å oppnå deres strategiske mål innen helseteknologi, ønsket effekt og gevinst raskere. 

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring