Gå til innholdet

Alt av varer og utstyr og alle rom på sykehusene i Helse Sør-Øst skal etter hvert merkes med strekkoder og kunne spores.  Helsepersonell skal slippe å bruke tid på å lete etter senger og annet materiell, og i stedet kunne bruke tiden på pasientrettet arbeid.

Økt pasientsikkerhet

GS1 er et sett globale standarder for merking av blant annet steder, legemidler og medisinsk utstyr. Merkingen gjør det mulig å finne fram til hvor produktet er produsert, transportert og hva det inneholder. Dette bidrar dermed til økt pasientsikkerhet og vil eksempelvis kunne identifisere produkter og utstyr som brukes i digital hjemmeoppfølging og for å understøtte persontilpasset medisin.

Vali er tett på utviklingen

Vali har vært tett involvert i arbeidet med å utrede, planlegge og ta i bruk GS1 og tilhørende teknologi i sykehusene. Det er gjennomført en plattformanskaffelse med nødvendig støtte for standarder og teknologi som er tilgjengelig for hele regionen. Plattformen tar i bruk RFID som er neste generasjons strekkoder, og vil redusere dagenes manuelle prosesser. Oslo Universitetssykehus jobber med å ta i bruk GS1 teknologien, og ser forbedringsmuligheter på områder som sporing av medisinsk utstyr, inkludert MTU, sporing av tøy og medisinvogner, innhold i rørpostpatroner, blodprøver og biopsier. Automatisk sporing på disse områdene vil kunne bidra til at helsepersonell kan bruk mer tid på pasientene.

For å kunne realisere prosjektene riktig og effektivt er det gjennomført flere konseptutredninger med sterk brukerinvolvering fra sykehusets personell. Målbilder, målarkitektur og løsningsdesign er utarbeidet og forankret, og veiledere for implementering og innføring er distribuert for at sykehusene skal kunne gjenbruke og forbedre løsningene.

Effekten ligger i at systemer, utstyr og løsninger integreres tett sammen ved bruk av en felles standard (GS1), hvor tidligere manuelt arbeid nå kan automatiseres, og at informasjonen er lett tilgjengelig for mer effektive pasientforløp og -behandlinger.

Møt arkitektene bak

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring