Gå til innholdet

Oslo universitetssykehus innfører automatisk datafangst, sporing og lokalisering

mandag 23. mai 2022

Sykehusene mottar daglig store mengder varer og utstyr som benyttes for å behandle pasienter og for å understøtte driften. I dag benytter personellet mye tid for å holde oversikt i en ellers hektisk hverdag. Ved å ta i bruk teknologi for automatisk datafangst, sporing og lokalisering vil helsepersonell fristilles fra unødige oppgaver og få bedre tid til pasientbehandling.

Peder Lunde og Yngve Flater-Sandberg

To av våre dyktige arkitekter har for Helse Sør-Øst oppdrag å etablere en plattform for automatisk datafangst, sporing og lokalisering basert på GS1. Denne teknologien vil bidra til at viktig informasjon som eksempelvis medisinsk utstyr, medisinvogner, innhold i rørpost, blodprøver og biopsier blir raskere og enklere tilgjengelig for helsemedarbeiderne. 

Ny løsninger som innføres må være tilpasset behovene i sykehuset. For å ivareta dette har Peder gjennomført konseptutredninger som inkluderer analyse av brukerhistorier, utarbeidelse av funksjonell arkitektur og veiledere for implementering og innføring.

Yngve har med sin spisskompetanse på integrasjon og samhandling bidratt til kravspesifisering for at systemene skal kunne snakke sammen på en standardisert måte.

Sammen har dette arbeidet lagt grunnlaget for anskaffelsen av plattformteknologien som skal benyttes av sykehusene i Helse Sør-Øst.

Peder er i full gang med å planlegge hvordan teknologien og GS1  -standarden skal tas i bruk i Oslo universitetssykehus. Han har utarbeidet målbilder og målarkitektur innenfor prioriterte områder som sporing av medisinsk teknisk utstyr, blodprøver og biopsier. Prosjektet starter nå pilotering av teknologien hvor automatisk sporing ved bruk av RFID og sensorteknologi benyttes for å oppnå målsetningen. 

Yngve og Peder er overbevist om at standardisering på GS1 og den pågående  innføringen av ny teknologi vil bidra til at helsepersonell får bedre tid til pasientene, og at automatisering vil bidra til økt tillit til informasjonen og gi bedre pasientsikkerhet.

Les mer om prosjektene her

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring