Gå til innholdet

Les din pasientjournal på Helsenorge.no

Alle pasienter har rett til å se sin journal. Til nå har pasienter henvendt seg til sin lege eller sitt sykehus og bedt om å få utlevert journalen på papir eller CD. Digital tilgang til pasientjournalen gjør det mulig å lese sykehusjournalen på Helsenorge.no. Når innbyggere har pasientjournalen sin tilgjengelig, blir det enklere å ta kontroll over egen helse. Innbygger kan ikke selv skrive i journalen, men kan se opplysningene som står der.

Helse Sør-Øst er den største helseregionen i Norge og leverer spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker. For en pasient vil journalen oppdateres på det lokale sykehuset hvor behandlingen finner sted uten at den er lett tilgjengelig elektronisk. Prosjektet i Helse Sør-Øst har i tett samarbeid med Direktoratet for eHelse etablert løsninger som gjør at innbyggerne via Helsenorge vil få tilgang til sin egen journal uavhengig av hvilket sykehus i regionen behandlingen fant sted.

Vali bistår med:

Vali har bidratt i arbeidet til Helse Sør-Øst med å utarbeide målarkitekturen som ligger til grunn for løsningen. Målarkitekturen er basert på profiler av anerkjente internasjonale standarder for dokumentdeling, tilgangsstyring og logging som er utarbeidet av IHE (Integrating the Healthcare Enterprise).

Målarkitekturen som er utarbeidet danner grunnlaget for en nasjonal journalinnsynstjeneste for innbygger, og vil bygges videre på for å også gi helsepersonell tilgang til pasientjournal på tvers av virksomheter og omsorgsnivå, men da innenfor gjeldende rammer for tjenstlig behov, personvern og informasjonssikkerhet.

Vali har også bidratt til å innføre sikkerhetsmekanismer i løsningen som reduserer risiko for brudd på informasjonssikkerhet.

 

 

 

Yngve Flater-Sandberg var en av arkitektene bak Helsenorge.no

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring