Gå til innholdet

I front med DIPS ARENA

Som første sykehus i Norge innfører nå Diakonhjemmet DIPS Arena, neste generasjons journal-løsning, i tett samarbeid med DIPS. DIPS Arena er en videreutvikling av DIPS der fokus har vært brukervennlighet, støtte for mobile løsninger og en strukturert journal.

Formålet med prosjektet:

Diakonhjemmet vil fornye seg og rigge seg for fremtiden. DIPS vil ha en pilot i Norge og Diakonhjemmet har i dag en bredde i tjenestene de tilbyr. Diakonhjemmets brukere blir dermed de første som tar i bruk DIPS Arena gjennomgående for hele sykehuset. Diakonhjemmet vil med dette å være et utstillingsvindu for andre DIPS-brukere.

Prosjektets varighet er ett år med et team på rundt 14 deltakere, fire del-prosjektledere, arkitekt, stab der DIPS bekler rollen som ass. prosjektleder. Prosjektet har 3 hovedmilepæler; Ibruktakelse av DIPS Arena for psykisk helsevern, for somatikk samt Behandlingsplan gjennomgående for hele sykehuset. I mai 2019 har hele sykehuset tatt i bruk DIPS Arena. Dette er et stort løft både teknisk og funksjonelt. En viktig del av prosjektet er å legge til rette for god opplæring. Det er nærmere 1500 brukere som skal lære seg et nytt system. For å sikre en god overgang, til et nytt grensesnitt har opplæring vært essensielt for at sluttbrukere skal være trygge på at de behersker det nye systemet. I tillegg til sluttbrukere er også det tekniske miljøet mer krevende. Det å tilrettelegge for gode driftsrutiner har derfor også vært prioritert.

Vali bistår med:

Vali bistår Diakonhjemmet med prosjektledelse og har ansvar for at innføringen i sykehuset gjennomføres med høy kvalitet i alle milepælene. Prosjektet består av fire delprosjekt som sammen skal sikre at det tekniske og funksjonelle er klart for innføring i sykehuset. Prosjektleder har også ansvar for at alle brukerne har fått en god innføring i den nye elektroniske hverdagen som venter. For å være et godt utstillingsvindu av DIPS Arena har det i tillegg til å legge til rette for god opplæring, også vært viktig å sikre dialog med sluttbrukere i etterkant. Diakonhjemmet skal være delaktig i den videre utviklingen og se at DIPS Arena utvikler seg i ønsket retning.

 

 

Kjersti Sletteng har vært prosjektleder for innføringen av DIPS ARENA på Diakonhjemmet. 

Les intervjuet her: Stø kurs i ukjent terreng | dmag

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring