Gå til innholdet

Viktig brikke i verdensledende sykehus

Takket være Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) er sykehuset på Kalnes på god vei til å bli et av verdens ledende og mest moderne sykehus. Dette stiller selvsagt høye krav til alle typer leveranser, ikke minst innen IKT.

Utallige løsninger skal integreres – og det på en minst mulig smertefri måte. Dette gjelder alt fra journalsystemer, lab-systemer og andre kliniske systemer til byggnære og medisintekniske systemer – som alle er vesentlige deler av helsepersonellets hverdag, men enda viktigere spiller en stor rolle for pasientene. Å bistå med at disse løsningene settes i produksjon og overleveres til forvaltning og drift hos Sykehuspartner – ligger under Valis  ansvarsområde. For å oppnå dette har det vært helt essensielt å kjenne sykehusets rutiner og regler godt. Dette for å kunne lage en kjøreplan som sikrer en forsvarlig fremdrift.

Valis rolle

Vali har siden august 2013 vært en viktig brikke i prosjektet. Gode prosesser og rutiner har vært essensielt. Takket være tydelig fokus på grundig planlegging og kartlegging, har Vali vært med på å levere tidsbesparende, effektive og stabile løsninger og integrasjoner, som gjør sykehushverdagen i Østfold enklere og bedre.

Vali har bidratt med virksomhetsarkitekt i arbeidet med Sykehuset Østfold IKT 2015 og PNØ, hvor ansvarsområdene er kartlegging av kliniske arbeidsprosesser og anvendelse av applikasjonsløsninger i arbeidsprosessene. Disse anvendes for effektivisering av ressursbruk og innføring av ny teknologi i virksomhetskritiske prosesser, for å øke kvaliteten i pasientbehandlingen.

Vali har blant annet også vært ansvarlig for leveransestyring av integrasjoner som en del av avtalt omfang mellom Sykehuspartner, Integrasjonsfabrikken og Prosjekt Nytt Østfoldsykehus.

I november 2015 var Prosjekt Nytt Østfoldsykehus ferdig og vi kan se tilbake på et svært suksessfullt prosjekt, uten nevneverdige feil.

 

 

 

Mensur Sakiri, seniorkonsulent i Vali, fulgte prosjektet helt til mål og bodde på sykehuset den siste helgen før åpningen.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring