Gå til innholdet

Suksess med Integrasjonsfabrikken

Når Helse Sør-Østs systemer skal integreres, er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Vali har siden oppstart bidratt med sin kjernekompetanse.

Prosjektet Integrasjonsfabrikken har som oppdrag å bygge integrasjoner for Helse Sør-Øst og alle regionens underliggende helseforetak. Under et slikt omfattende prosjekt er det viktig å ivareta pasientsikkerheten underveis, samtidig som man tilrettelegger for at systemene, i større og mindre grad, snakker sammen. Dette vil på sikt føre til at helsepersonellet kan bruke mer av tiden sin på pasientbehandling.

Valis rolle

Med ti utviklere, to arkitekter, tre leveranseansvarlige og to på prosjektstøtte, sørger Vali for å skape den forutsigbarheten  som kreves, for at et såpass omfattende prosjekt skal gå så knirkefritt som mulig. Et overordnet mål er å luke ut alle risikoelementer fra IKT-prosjektene før de igangsettes, noe som stiller strenge krav til at grunnarbeidet gjøres grundig helt frem mot testing. På den måten kommer utviklerne til dekket bord og kan effektivisere arbeidet. Synergieffektene er mange når det organisatoriske er spisset.

Prosjektet Integrasjonsfabrikken skulle egentlig avsluttes tidligere, men har vist seg å være såpass verdifullt for Helse Sør-Øst at man har valgt å videreføre kapasiteten. For Valis del er dette et svært givende prosjekt å jobbe med, da det er med på å skape en tryggere behandling for dagens og fremtidens pasienter. Ekstra hyggelig er det at Vali scorer høyt på levering på tid, kost og omfang. 

Jarle Boland ledet Integrasjonsfabrikken.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring