Gå til innholdet

Hva er nytt?

1. februar 2022

Velkommen til Vali, Levin

Mens et lett snøfall stille dekket de nye vinduene i Grensen 13, hadde Levin Løssfelt sin første arbeidsdag hos oss i Vali.

Levin startet karrieren sin i helsesektoren som provisorfarmasøyt.

Les mer

Bilde av PC

13. januar 2022

Helseministeren er enig med Vali

I Vali er vi opptatt av at teknologi er med på å øke samhandling mellom aktørene innenfor helse. Vi har til og med laget en film om det. Da er det morsomt at også helseministeren er opptatt av det i sykehustalen sin.

Les mer

Bilde av Mona

13. januar 2022

2022 startet godt!

På nyårets første arbeidsdag kunne vi ønske Mona Andresen velkommen til Vali. 

Mona kommer fra Diakonhjemmet og har på kort tid opparbeidet seg bred erfaring i helse- og omsorgssektoren. Med grunnlag i en master i Informatikk har Mona gått fra å være prosjektdeltager i den første innføringen av DIPS Arena, til å arbeide med integrasjoner og kartleggingsarbeid, samt prosjektledelse for digitale innbyggertjenester.

 

 

Les mer

5. januar 2022

Sykehus er høyteknologiske bygg

Sykehus er høyteknologiske bygg. De rommer enorme mengder medisinsk teknisk utstyr. All informasjon som mates inn i utstyret er av stor interesse for legen når vi blir syke. For å kunne bruke informasjonen på en slik måte at det kan være til nytte i behandling av oss, er vi avhengig av at informasjonen snakker med riktig språk, på riktig måte mellom det nødvendige utstyret.

Les mer

Valiansatte rundt en PC

22. november 2021

Kjært barn, mange navn - hva er det vi egentlig mener med digitalisering?

Det er knapt noen organisasjoner i dag som ikke har en eller annen form av ordet digital i sin virksomhetsstrategi. Det kan være digitalisering, digital nytekning, digital transformasjon, digitale løsninger, digital endring, mv. Listen kan føles utømmelig og mange bruker like begreper når de egentlig mener forskjellige ting.

 

I Vali diskuteres denne type begrepsbruk i våre interne fagfora. Her er vår forståelse av begrepene:

Les mer

Hege i front

29. oktober 2021

Vali bidrar til digital samhandling i helse-Norge

«Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for digitalisering av helse- og omsorgssektoren i Norge:

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning
Les mer

Kjersti Sletteng har satt ca 2000 vaksiner

14. oktober 2021

Hva gjorde du under pandemien i 20/21?

"Når dette spørsmålet blir stilt mange år frem i tid, ønsket jeg å kunne gi et godt svar. Derfor meldte jeg meg som frivillig på vaksinesenteret i bydelen der jeg bor," sier Kjersti Sletteng, daglig leder i Vali AS, og deler her noen av sine erfaringer.

Les mer

Mikroskop brukt i patologi

5. oktober 2021

Deling er gull verdt!

Vali er med i prosjektet som innfører felles patologisystem (LVMS) i Helse Sør-Øst. Patologi betyr sykdomslære (i antikk gresk pathos, πάθος, páthos = følelse, smerte og lidelse, og logos = undersøkelse eller behandling) og omhandler studiet av sykdommer. 

Les mer

Nye Oslo storbylegevakt

30. september 2021

Vali i Oslo storbylegevakt

På tomten til Aker sykehus er nå byggingen av Oslo Storbylegevakt i gang. Byggene, på til sammen 26.000 m2, skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40. Byggene er planlagt ferdigstilt og innflytningsklare sommeren 2023. Vali har ansvaret for IKT-leveranser fra Oslo Universitetssykehus.

 

Les mer

Tegning av sporing

23. september 2021

Tryggere gjennomføring av operasjoner

Vali er veldig stolte av å ha fått muligheten til å bistå Oslo universitetssykehus (OUS) i både anskaffelse av nytt kvalitets- og logistikksystem i sterilavdelingen, og innføring av GS1-standarden for merking av lokasjoner og kirurgiske instrumenter.

 

Les mer

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring