Gå til innholdet

  Hva er nytt?

  mandag 23. mai 2022

  Oslo universitetssykehus innfører automatisk datafangst, sporing og lokalisering

  Sykehusene mottar daglig store mengder varer og utstyr som benyttes for å behandle pasienter og for å understøtte driften. I dag benytter personellet mye tid for å holde oversikt i en ellers hektisk hverdag. Ved å ta i bruk teknologi for automatisk datafangst, sporing og lokalisering vil helsepersonell fristilles fra unødige oppgaver og få bedre tid til pasientbehandling.

  Les mer

  Bilde av Kjersti og James

  mandag 9. mai 2022

  Kjersti og James leder an i foregangssykehus

  Da Diakonhjemmet sykehus ønsket å være forgangssykehuset for innføring av DIPS Arena, ble Vali valgt til å lede prosjektet. Siden har Vali blitt den fortrukne partneren i flere andre viktige prosjekt. Vali-konsulentene, Kjersti Austnes og James W. Coward, er fortsatt sentrale i den utviklingen som skjer for å digitalisere sykehuset.

  Les mer

  OsloStotbylegevakt

  torsdag 7. april 2022

  Kranselag i Nord-Europas største legevakt

  Ved Aker sykehus tar Oslo storbylegevakt form. To bygg er revet og det nye bygget på 26 000 kvadratmeter skal ferdigstilles i 2023. I dag feires det at bygget har tett tak. Over 450 personer var invitert til kranselaget. Representanter fra byggeprosjektene, ledelse fra Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst, Oslo kommune, politikere og media var til stede under feiringen.  

  Les mer

  Bilde av Jonas

  onsdag 6. april 2022

  Ingen aprilspøk

  Det var heldigvis ingen aprilspøk at Jonas Sommerset Bråthen hadde sin første arbeidsdag hos Vali på fredag.

  Les mer

  onsdag 30. mars 2022

  Kommer vi til å drukne i data?

  I følge nasjonal helseplan skal pasienter ha lik tilgang til gode helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet. 

  Tidligere har vi fortalt at dette kun kan realiseres ved å la sykehuspasienter få oppfølging i egne hjem og at dette krever utstrakt bruk av sensorer for å la seg gjennomføre. 

  Teknologien til dette har vi i dag og infrastrukturen bygges i skrivende stund, men når dette er på plass kommer neste utfordring: datamengdene.

  Les mer

  onsdag 16. mars 2022

  Fremtidens sykehus kan være hjemme hos pasienten

  Norge har som mål at alle innbyggere skal få gode helsetjenester, uavhengig av hvor man bor. Samtidig vil en stadig aldrende befolkning og større evne til å behandle lidelser føre til en betydelig økende pasientmasse, som resulterer i at det blir flere pasienter enn det vi har sykehusplasser til.

  For å både innfri denne målsetningen og løse utfordringen må mer enn 30% av sykehuspasienter kunne behandles hjemme.

  Les mer

  tirsdag 1. februar 2022

  Velkommen til Vali, Levin

  Mens et lett snøfall stille dekket de nye vinduene i Grensen 13, hadde Levin Løssfelt sin første arbeidsdag hos oss i Vali.

  Levin startet karrieren sin i helsesektoren som provisorfarmasøyt.

  Les mer

  Bilde av PC

  torsdag 13. januar 2022

  Helseministeren er enig med Vali

  I Vali er vi opptatt av at teknologi er med på å øke samhandling mellom aktørene innenfor helse. Vi har til og med laget en film om det. Da er det morsomt at også helseministeren er opptatt av det i sykehustalen sin.

  Les mer

  Bilde av Mona

  torsdag 13. januar 2022

  2022 startet godt!

  På nyårets første arbeidsdag kunne vi ønske Mona Andresen velkommen til Vali. 

  Mona kommer fra Diakonhjemmet og har på kort tid opparbeidet seg bred erfaring i helse- og omsorgssektoren. Med grunnlag i en master i Informatikk har Mona gått fra å være prosjektdeltager i den første innføringen av DIPS Arena, til å arbeide med integrasjoner og kartleggingsarbeid, samt prosjektledelse for digitale innbyggertjenester.

   

   

  Les mer

  onsdag 5. januar 2022

  Sykehus er høyteknologiske bygg

  Sykehus er høyteknologiske bygg. De rommer enorme mengder medisinsk teknisk utstyr. All informasjon som mates inn i utstyret er av stor interesse for legen når vi blir syke. For å kunne bruke informasjonen på en slik måte at det kan være til nytte i behandling av oss, er vi avhengig av at informasjonen snakker med riktig språk, på riktig måte mellom det nødvendige utstyret.

  Les mer

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no

  Personvernerklæring