Gå til innholdet
  Bilde av Kjetil

  Kjetil - siste skuddet på Vali-stammen!

  mandag 24. april 2023

  Kjetil er prosjektleder og seniorkonsulent med bakgrunn fra sentrale roller i prosjekter og i linje. Han har hatt flere oppdrag i offentlig sektor med prosjekt- og prosessledelse på tvers av organisasjoner og avdelinger. 

  Fra Helsesektoren har Kjetil erfaring fra det regionale EPJ-prosjektet ved Oslo Universitetssykehus (OUS), hvor han hadde ansvar for arbeidet med å bredde den elektroniske meldingsutvekslingen mellom OUS og kommunenes pleie- og omsorgstjeneste. Han har også vært leder for programkontoret for program digital samhandling i Direktoratet fra e-helse. Videre har han vært prosjektleder for Bompengereformen i Statens vegvesen (SVV), og har hatt prosess- og prosesslederroller for flere endringsinitiativ i Skatteetaten. Kjetil har også over 10 års erfaring som ansatt i utlendingsforvaltning før sitt konsulentliv.  

  Med sin lange fartstid i statlige virksomheter har Kjetil god kjennskap til saks- og beslutningsprosesser i offentlig forvaltning. Han fungerer godt som bindeledd mellom ulike interessenter i store, krevende og komplekse prosjekter. Han er strukturert i sin tilnærming og har fokus på kundetilfredshet. Hans erfaring vil gi verdifulle bidrag til våre kunders endringsreiser.

  Kjetils kompetanse og personlighet gjør han til en ekte Valier. Vi gleder oss til å lære av han og videreutvikle Vali sammen med han.

  Velkommen skal du være, Kjetil!

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no

  Personvernerklæring