Gå til innholdet

  Vi står overfor en kritisk mangel på helsepersonell, som utfordrer vår evne til å levere de helsetjenestene samfunnet forventer. Befolkningsvekst og økt levealder forsterker denne utfordringen. Vi må tenke nytt om hvordan vi organiserer helsetjenester, leverer tjenester, samt utnytter riktig teknologi for å forbedre helsetjenestene.

  Vali AS har siden 2007 vært en nøkkelspiller i digitaliseringen av helsesektoren. Vår tverrfaglige kompetanse gjør at vi kjenner sektorens organisering, styring og arbeidsprosesser.  Sammen med vår spisskompetanse innen helseteknologi, data og ledelse, forstår vi utfordringene, har innsikt i de teknologiske mulighetene, og leder utviklingen for å skape forbedring. 

  Med vår innsikt og kompetanse, leder vi utviklingen av smarte sykehus.

   

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no

  Personvernerklæring