Gå til innholdet
 workshop med NHN, Append og Vali

Nyskapende teknologi for sårbare brukergrupper

torsdag 15. februar 2024

I en tidsalder preget av teknologiske fremskritt og økende digitalisering, tar Helsedirektoratet et innovasjonshopp med sitt prosjekt - Enklere Tilgang til Informasjon (ETI). ETI det første initiativet i porteføljen til Livshendelsen Alvorlig sykt barn. Prosjektet skal gi tilgang til nødvendig informasjon til familier som møter den utfordrende realiteten av å ha et barn med alvorlig sykdom og sammensatte behov.

Motivert av regjeringens visjon for én digitalisert offentlig sektor, følger ETI opp digitaliseringsstrategien. Prosjektet er støttet av ressurser fra blant annet Norsk Helsenett, Digitaliseringsdirektoratet, Nav og Utdanningsdirektoratet og utvikler en informasjonsassistent som samler inn og presenterer informasjon om offentlige tjenester, veiledning og assistanse fra ulike offentlige kilder på ett samlet sted.

Fokus på innovasjon
ETI gjør en ambisiøs innsats for å utforske og implementere løsninger som gir barn og unge med komplekse behov, samt deres foresatte en personlig tilpasset opplevelse.

Det jobbes med flere parallelle prosesser for å sikre at den endelige løsningen er optimal. I tempo med utviklingen i IT-verden der nye og aktuelle teknologier kommer raskere enn noen gang før, tar ETI en eksperimentell tilnærming, der de ulike teknologiene utforskes fortløpende. Slik lærer prosjektet kontinuerlig, og danner kunnskap til å ta de rette beslutningene for løsningen.  

Prosjektet, har i samarbeid med Start-Off, utforsket potensialet i kunstig intelligens, og sammen med Append consulting har de valgt en AI-løsning basert på RAG-teknologi. Denne skal sørge for at informasjonen er fra offentlige pålitelige kilder, og ikke oppdiktet eller feil. 

Løsningen er forankret i behovsanalyser, ved innsamling av brukerinnsikt fra både helsepersonell, barnekoordinatorer og innbyggere som står i situasjonen. Denne tilnærmingen reflekterer engasjementet for å levere det beste for brukerne og forpliktelsen til kontinuerlig forbedring. 

Prosjektet består av dedikerte individer fra flere sektorer, som alle ønsker å bidra til å gjøre en forskjell. Fra Vali har vi en informasjonsarkitekt som har vært med siden prosjektet gikk over i utførelsesfasen for snart et år siden. Bildet er fra en workshop med NHN, Append og Vali i Valis lokaler. Sammen utgjør de en kraft som kan skape en bedre arena for innovasjon og håndtere komplekse tverrsektorielle utfordringer. 

Enklere Tilgang til Informasjon (ETI) er ikke bare et prosjekt; det er en modernisering av tilgjengelighet og organisering av informasjon for familier som møter utfordringer knyttet til alvorlig sykdom hos barn. Med forpliktelse til å skape en effektiv opplevelse, en eksperimentell tilnærming og mangfoldig deltakelse, representerer ETI håpet om en enklere vei for berørte familier. La oss sammen støtte dette initiativet og skape en positiv endring for dem som trenger det mest.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring