Gå til innholdet

Espen Stranger Seland

Arkitekt"Her føler jeg meg hjemme! Vali er en fantastisk hyggelig og dyktig gjeng, som jobber for samfunnsoppdraget jeg også elsker: Å være med å lage verdens beste helsevesen enda bedre – for flere!"

Er god på 
Hele bildet, gjennom alle lag av samhandling: Fra politisk retning og forskrift, helsetjenestens virke og behov, informasjon og språk til fiber i jorda.  

Er opptatt av 
Å bidra til at helsepersonell får de beste forutsetningene til å gi god helsehjelp, som igjen vil gi det beste for pasientene.  

Hjelper dere med 
Rådgivning, arkitektur, digitalisering og elektronisk samhandling 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring