Gå til innholdet

Kjetil Stenseth

VirksomhetsarkitektEr god på
Virksomhetsarkitektur, målarkitektur og arkitekturstyring. Forstå virksomhetsmål og koble disse til tekniske målarkitekturer på tvers av virksomhet.

Er opptatt av
å være løsningsorientert og generere reell verdi gjennom fornuftig bruk av metodeverk. Gjøre de riktige tingene riktig ved å prioritere fornuftig på bakgrunn av etablererte virksomhetsmål og teknisk målarkitektur.

Hjelper dere med
å gjennomføre komplekse endringsprogram gjennom god arkitekturstyring og fornuftig prioritering. Etablere målarkitekturer som skal understøtte reelle virksomhetsmål på tvers av tradisjonelle silo-løsninger.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring