Gå til innholdet

Hva er nytt?

Bilde av Kjersti og James

mandag 9. mai 2022

Kjersti og James leder an i foregangssykehus

Da Diakonhjemmet sykehus ønsket å være forgangssykehuset for innføring av DIPS Arena, ble Vali valgt til å lede prosjektet. Siden har Vali blitt den fortrukne partneren i flere andre viktige prosjekt. Vali-konsulentene, Kjersti Austnes og James W. Coward, er fortsatt sentrale i den utviklingen som skjer for å digitalisere sykehuset.

Les mer

OsloStotbylegevakt

torsdag 7. april 2022

Kranselag i Nord-Europas største legevakt

Ved Aker sykehus tar Oslo storbylegevakt form. To bygg er revet og det nye bygget på 26 000 kvadratmeter skal ferdigstilles i 2023. I dag feires det at bygget har tett tak. Over 450 personer var invitert til kranselaget. Representanter fra byggeprosjektene, ledelse fra Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst, Oslo kommune, politikere og media var til stede under feiringen.  

Les mer

Bilde av Jonas

onsdag 6. april 2022

Ingen aprilspøk

Det var heldigvis ingen aprilspøk at Jonas Sommerset Bråthen hadde sin første arbeidsdag hos Vali på fredag.

Les mer

onsdag 30. mars 2022

Kommer vi til å drukne i data?

I følge nasjonal helseplan skal pasienter ha lik tilgang til gode helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet. 

Tidligere har vi fortalt at dette kun kan realiseres ved å la sykehuspasienter få oppfølging i egne hjem og at dette krever utstrakt bruk av sensorer for å la seg gjennomføre. 

Teknologien til dette har vi i dag og infrastrukturen bygges i skrivende stund, men når dette er på plass kommer neste utfordring: datamengdene.

Les mer

onsdag 16. mars 2022

Fremtidens sykehus kan være hjemme hos pasienten

Norge har som mål at alle innbyggere skal få gode helsetjenester, uavhengig av hvor man bor. Samtidig vil en stadig aldrende befolkning og større evne til å behandle lidelser føre til en betydelig økende pasientmasse, som resulterer i at det blir flere pasienter enn det vi har sykehusplasser til.

For å både innfri denne målsetningen og løse utfordringen må mer enn 30% av sykehuspasienter kunne behandles hjemme.

Les mer

tirsdag 1. februar 2022

Velkommen til Vali, Levin

Mens et lett snøfall stille dekket de nye vinduene i Grensen 13, hadde Levin Løssfelt sin første arbeidsdag hos oss i Vali.

Levin startet karrieren sin i helsesektoren som provisorfarmasøyt.

Les mer

Bilde av PC

torsdag 13. januar 2022

Helseministeren er enig med Vali

I Vali er vi opptatt av at teknologi er med på å øke samhandling mellom aktørene innenfor helse. Vi har til og med laget en film om det. Da er det morsomt at også helseministeren er opptatt av det i sykehustalen sin.

Les mer

Bilde av Mona

torsdag 13. januar 2022

2022 startet godt!

På nyårets første arbeidsdag kunne vi ønske Mona Andresen velkommen til Vali. 

Mona kommer fra Diakonhjemmet og har på kort tid opparbeidet seg bred erfaring i helse- og omsorgssektoren. Med grunnlag i en master i Informatikk har Mona gått fra å være prosjektdeltager i den første innføringen av DIPS Arena, til å arbeide med integrasjoner og kartleggingsarbeid, samt prosjektledelse for digitale innbyggertjenester.

 

 

Les mer

onsdag 5. januar 2022

Sykehus er høyteknologiske bygg

Sykehus er høyteknologiske bygg. De rommer enorme mengder medisinsk teknisk utstyr. All informasjon som mates inn i utstyret er av stor interesse for legen når vi blir syke. For å kunne bruke informasjonen på en slik måte at det kan være til nytte i behandling av oss, er vi avhengig av at informasjonen snakker med riktig språk, på riktig måte mellom det nødvendige utstyret.

Les mer

Valiansatte rundt en PC

mandag 22. november 2021

Kjært barn, mange navn - hva er det vi egentlig mener med digitalisering?

Det er knapt noen organisasjoner i dag som ikke har en eller annen form av ordet digital i sin virksomhetsstrategi. Det kan være digitalisering, digital nytekning, digital transformasjon, digitale løsninger, digital endring, mv. Listen kan føles utømmelig og mange bruker like begreper når de egentlig mener forskjellige ting.

 

I Vali diskuteres denne type begrepsbruk i våre interne fagfora. Her er vår forståelse av begrepene:

Les mer

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring