Gå til innholdet
Rfid

Datafangst uten manuelle registreringer

fredag 13. oktober 2023

«Hendelsesbasert sporing tilrettelegger for automatisk datafangst, som ikke krever manuelle registreringer.

Tradisjonelle datasystemer for helsetjenesten krever manuell inntasting av data, men slik er det ikke med hendelsesbasert sporing. ID brikken, lesere og antenner fører til at kommunikasjonen skjer automatisk.

Før sommerferien ble det startet en RFID-pilot på Radiumhospitalet, og i løpet av høsten og vinteren vil hele gamle Radiumhospitalet bli dekket med RFID-infrastruktur. OUS er i stor utvikling med seks byggeprosjekter i gjennomføringsfasen, og også de nye byggene kommer med denne teknologien.»

Dette er utdrag fra GS1 Norway sitt intervju med Ida Iren Eriksen, fra Vali, som er prosjektleder for prosjektet datafangst, sporing og lokalisering og Torkel Thune som er avdelingsleder arkitektur & nye OUS. Resten av intervjuet kan leses her: Hendelsesbasert sporing - GS1 Norway

Health2B arrangerte et meetup i Forskningsparken den 31.8. sammen med Vali, OUS og GS1 Norway, rundt samme tema. Presentasjoner kan du laste ned her:

Automatisk identifikasjon og datafangst på sykehus

Eksempler fra Nyt Aalborg Universitetshospital med automatisk datafangst til lokaliseringsløsning for det kliniske personale og hurtig bestilling af serviceopgaver.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring