Gå til innholdet

Teknologi og teknologikonsept

Vali har utviklet teknologikonsepter for en rekke av våre kunder innen ulike teknologiområder. Utarbeidelse av virksomhetsarkitektur, teknologistrategier, teknologikonsepter og behovsanalyser kan gi god forståelse for behovene som teknologien skal understøtte i kundens virksomhet.

Dette legger et godt grunnlag for påfølgende kravspesifisering, anskaffelse og innføring av tekniske løsninger. Underveis i prosessen vil vi ha fokus på å ivareta informasjonssikkerhet samt krav til drift og forvaltning.

Konsulenter i Vali har høy kompetanse innen flere teknologiområder:

  • Integrasjon
  • Automasjon, robotisering og kunstig intelligens
  • Infrastruktur
  • Medisinsk-teknisk utstyr
  • Sporing og lokalisering
  • IoT
  • Skytjenester
  • Utviklingsprosjekter
  • Informasjonssikkerhet og GDPR

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring