Gå til innholdet

Rådgivning

Vali hjelper våre kunder med å ta de riktige strategiske beslutningene for å skape økt vekst og bedre effektivitet. «Doing the right things right»

Større prosjekter har behov for å  ivareta alle aspekter tilknyttet den helhetlige virksomhetsarkitekturen. Virksomhetens strategiske mål må kontinuerlig avstemmes i prosjektets levetid. Dette legger til rette for at:

 • Løsninger i større grad blir tilpasset virksomhetsarkitekturen
 • Løsninger blir enklere å overføre til driftsorganisasjonen ved prosjektslutt
 • Prosjektenes arkitekturleveranser gjøres tilgjengelig for hele virksomheten

Ved å benytte veldefinerte metoder for å utvikle faktabaserte beslutningsunderlag for endringsprosesser, kan dette gi gevinster som:

 • Økt evne til å ta riktige og velinformerte strategiske beslutninger
 • Økt evne til å nå målbilder raskere og på en mer kostnadseffektiv måte
 • Forbedret oversikt over pågående og fremtidige aktiviteter, og i hvilken grad de understøtter de strategiske målene

Vali tilbyr rådgivning innenfor:

 • Virksomhetsarkitektur
 • Kartlegging og forstudier
 • Konseptutredninger
 • Prosesseffektivisering og virksomhetsmodeller
 • Samhandling og integrasjon
 • Kost-nytteanalyser
 • Anskaffelse av teknologi og applikasjoner

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring