Gå til innholdet

Rådgivning

Vali hjelper våre kunder med å ta de riktige strategiske beslutningene for å skape økt vekst og bedre effektivitet. «Doing the right things right»

Større prosjekter har behov for å  ivareta alle aspekter tilknyttet den helhetlige virksomhetsarkitekturen. Virksomhetens strategiske mål må kontinuerlig avstemmes i prosjektets levetid. Dette legger til rette for at:

 • Løsninger i større grad blir tilpasset virksomhetsarkitekturen
 • Løsninger blir enklere å overføre til driftsorganisasjonen ved prosjektslutt
 • Prosjektenes arkitekturleveranser gjøres tilgjengelig for hele virksomheten

Ved å benytte veldefinerte metoder for å utvikle faktabaserte beslutningsunderlag for endringsprosesser, kan dette gi gevinster som:

 • Økt evne til å ta riktige og velinformerte strategiske beslutninger
 • Økt evne til å nå målbilder raskere og på en mer kostnadseffektiv måte
 • Forbedret oversikt over pågående og fremtidige aktiviteter, og i hvilken grad de understøtter de strategiske målene

Vali tilbyr rådgivning innenfor:

 • Virksomhetsarkitektur
 • Kartlegging og forstudier
 • Konseptutredninger
 • Prosesseffektivisering og virksomhetsmodeller
 • Samhandling og integrasjon
 • Kost-nytteanalyser
 • Anskaffelse av teknologi og applikasjoner

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring