Gå til innholdet

Rådgivning

Det er vanskelig for mange virksomheter å trekke ut verdien av IT-investeringer. Virksomhetsarkitektur er kompetansekrevende, noe som gjør at man lett kan miste oversikten over hvilke strategier som gir mest verdi.

Ved å velge feil strategi kan gevinstene utebli. Har dere tatt høyde for både dagens og fremtidige behov?

Vali tilbyr rådgivning for å sørge for effektiv gjennomføring av deres IKT-strategi. Vi leverer rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter, og jobber målrettet for å øke verdien på deres investeringer.

Vi hjelper dere med å velge smarte løsninger basert på deres strategi og behov.

Våre konsulenter er sertifisert innenfor TOGAF®, Scrum og PRINCE2®, og tilpasser metodikken etter deres behov.

Vali tilbyr rådgivning innenfor

  • prosesseffektivisering og virksomhetsmodeller
  • samhandling og integrasjon
  • kost- nytteanalyser
  • virksomhetsarkitektur
  • anskaffelse av teknologi og applikasjoner

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no