Gå til innholdet

Innføring av ny elektronisk pasientjournal på Oslo Universitetssykehus

Under hovedstadsprosessen,  i regi av Helse Sør-Øst, fusjonerte fire av Oslo-regionens største sykehus. Dette stilte høye krav til standardiseringen, og samhandling mellom de ulike IKT-systemene.

Da det i 2012 ble bestemt at det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS skulle implementeres, var dette starten på en omfattende prosess som krevde nøyaktig planlegging. I planleggingen av prosjektet hadde Valis representanter ansvaret for igangsettelse og gjennomføring av foranalyse og konsekvensutredning for konvertering av data fra eksisterende systemer, slik at man fikk fastslått konsekvenser, risiko, hvilke tiltak som måtte gjøres og hvilke ressurser som krevdes for å gjennomføre konvertering av data til det nye pasientjournalsystemet.

Prosjektgjennomføring

På vårparten 2013 gikk selve startskuddet for oppstart av prosjektet. Oppstartdato for å ta i bruk det nye pasientjournalsystemet på sykehuset ble satt til 20. oktober 2014, og prosjektet ble bemannet.

Flere ansvarsområder

Valis representanter i prosjektet hadde ansvar innenfor flere områder i prosjektgjennomføringen.

  • Prosjektleder og assisterende prosjektleder fra Vali sørget for at konverteringen av data fra over 20 systeminstallasjoner til den nye pasientjournalen gikk riktig for seg. Dette innebar å tilse at all pasienthistorikk fra tidligere systemer ble ivaretatt og overført på korrekt måte til det nye systemet, samt sikre ivaretagelse av statusbilde i alt som hadde med den fremtidige planlagte pasientbehandlingen å gjøre. I snitt var det cirka 40 personer som bisto med 15.000 dagsverk i konverteringsarbeidet.
  • Som leveranseansvarlig for å levere integrasjoner til prosjektet. Det ble spesifisert, utviklet og implementert 80 integrasjoner mot den nye pasientjournalen, og løsningene var basert på nasjonale og internasjonale meldingsstandarder, og felles utviklingspraksis i Helse Sør.
  • Som testkoordinator med ansvar for all test av integrasjoner mellom det nye pasientjournalsystemet og alle laboratoriesystemene ved sykehuset. Dette innebar ansvar for å planlegge testene, koordinere og følge opp alle testpersonene som testet integrasjonsløsningene, samt oppfølging av feil og feilrettinger hos systemleverandørene.

Vellykket og innenfor rammene

Den 20. oktober 2014 var prosjektet gjennomført og systemet ble satt i drift i henhold plan. Prosjektgruppen fra Vali var kun tilstede noen få uker etter driftsoppstart for å overføre leveransene og kompetanse til Sykehuspartners linjeorganisasjon for videre drift og forvaltning. Milepælene som hadde blitt satt, ble overholdt og Vali kunne med dette se tilbake på nok et vellykket prosjekt hvor Vali-teamet leverte med god kvalitet og innenfor de økonomiske og tidsmessige rammer som var lovet. 

 

Terje Halvorsen, prosjektleder i Vali, deltok i prosjektet med konvertering til nytt elektronisk pasientjournalsystem ved Oslo Universitetssykehus.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring