Gå til innholdet
I dag er det ikke en selvfølge at viktig informasjon om oss som innbyggere og pasienter er tilgjengelig for helsepersonell hvis vi trenger helsehjelp. Det å dele helseinformasjon mellom sykehus, kommuner og private helseleverandører har flere komplekse perspektiver. Lovgivning om trygg og sikker behandling av helsedata, organisatoriske ulikheter og systemer og løsninger som ikke snakker samme «språk», er eksempler på hva som må håndteres for at nødvendig informasjonsdeling skal kunne realiseres.
 
Direktoratet for e-helse leder arbeidet med digital samhandling som del av stortingsmelding 9 «én innbygger, én journal» , og har sammen med aktørene i helsesektoren utarbeidet en prioritering av viktigste tiltak:
1. Pasientens legemiddelliste – informasjon om en pasients legemidler deles i en felles nasjonal oversikt
2. Dokumentdeling – dele journalinformasjon
3. Kritisk informasjon – dele informasjon som allergier, spesielle lidelser eller tidligere komplikasjoner ved anestesi
4. Datadeling for digital hjemmeoppfølging – dele informasjon som registreres i eget hjem
 
For å lykkes må dagens løsninger videreutvikles både nasjonalt og hos de enkelte aktørene. Det er stor enighet rundt at utviklingen må deles opp i mindre leveranser som reduserer kompleksitet og raskere gir helsepersonell tilgang til nødvendig informasjon. Utviklingen gjennomføres i henhold til smidige metoder hvor erfaringer og læring bidrar til at løsningene raskere kan justeres og forbedres.
 
Vali har bistått med prosess for å drive frem de prioriterte områdene, beskrive samhandlingsarkitekturen og en smidig digital transformasjon. Dette er dokumentert i et sentralt styringsdokument som grunnlag for at politikerne kan bevilge nødvendig finansiering til gjennomføringen. Statens prosjektmodell er benyttet og KS2 er gjennomført. Nå gjenstår det å se om statsbudsjettet, som legges frem i oktober, har de nødvendige postene som gjør at helsepersonell raskere kan dele ønsket informasjon. Som innbygger forventer vi at viktig helseinformasjon er tilgjengelig uavhengig av hvor vi er.
 
Sentralt styringsdokument for digital samhandling 
Program digital samhandling 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring