Gå til innholdet
  Knut Albin Andersen

  Er god på
  ledelse, endringsprosesser, strategi og salg

  Er opptatt av
  å vise fram den unike kompetansen Valis dyktige ansatte besitter

  Hjelper dere med
  svare på spørsmålene dere måtte ha om Vali

  Er god på
  arrangement, arbeidsmiljø og branding

  Er opptatt av
  at Vali også i 2017 skal havne blant 10 på topp i Great  Place To Work sin kåring

  Hjelper dere med
  det meste innen kontordrift og fakturering

  Jarle Boland

  Er god på
  organisasjonsforståelse, forretningsutvikling og kommunikasjon

  Er opptatt av
  å være løsningsorientert og generere verdi

  Hjelper dere med
  å gjennomføre komplekse endringsprogram og prosjekter

   

  Terje Halvorsen

  Er god på
  å strukturere komplekse settinger til realiserbare prosjekter

  Er opptatt av
  gjennomføringsevne

  Hjelper dere med
  å gjennomføre prosjekter i henhold til forventet tid, kostnad og kvalitet

  Atle Petter Freng

  Er god på
  tilrettelegging, skape synergier og jobbe i grensesnittet mellom IT og forretning

  Er opptatt av
  effektivitet, høy standard og levere strategisk korrekte løsninger.

  Hjelper dere med
  rådgivning, prosesstyring, og teknisk/strategisk prosjektledelse, samt realisere deres mål.

  Bjørn Ravnestad

  Er god på
  å ta utfordringer

  Er opptatt av
  gode løsninger

  Hjelper dere med
  å nå deres mål

  Cathrine Lund

  Er god på
  å se sammenhenger, koordinere og prioritere oppgaver hos kunden

  Er opptatt av
  å forstå kundens behov ved å sette gode og realistiske mål og bidra til å oppnå disse

  Hjelper dere med
  rådgivning, arbeidsprosesser og prosjektledelse

  Dag-Frode Nilsen

  Er god på
  system og forretningsutvikling, teknologidrevne organisasjonsendringer

  Er opptatt av
  å utvikle tjenesteløsninger hvor forretningsmål realiseres

  Hjelper dere med
  rådgivning, prosjektledelse og interimledelse i utviklings- og omstillingsprosesser

  Espen Grytbak

  Er god på
  å anskaffe og innføre løsninger som gir sykehusene gevinster, å lede og motivere prosjektteam, å se helheten og forstå behovene for sykehussystemer

  Er opptatt av
  å bygge kompetente team som forstår de reelle brukerbehovene, å ha tett dialog med brukere
  Sikre at prosjektet må ha gevinster som er oppnåelig

  Hjelper dere med
  å utarbeide strategier, å lede anskaffelser, å gjennomføre prosjekter

  Hege Lid-Strand

  «Som skapt for struktur»

  Siden september 2014 har Hege Lid-Strand jobbet som seniorkonsulent hos Vali. Hun er utdannet cand. Scient, Informatics ved Universitetet i Oslo og har 9 år bak seg fra et større konsern. Hege ser store fordeler ved å være del av et mindre miljø.

  ­– Å kunne være med å påvirke sin egen hverdag er befriende. I tillegg blir man virkelig sett og får oppfølging deretter. Når man i tillegg får muligheten til å være med å stake ut kursen for firmaet videre er det ekstra givende, forklarer Hege.

  Heges styrker er hennes naturgitte teft for struktur og evne til å tenke logisk. I tillegg er hun veldig opptatt av dokumentasjon. Strukturen får hun selvsagt utløp for på jobb, men også på hjemmefronten hvor hun er småbarnsmor til to gutter. Selv om hverdagen kan være hektisk, er hun godt fornøyd med arbeidsplassen sin.

  – Å være en del av Vali-familien er veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på den gode kontakten vi har internt og anser kollegaene mine for å være gode venner, avslutter Hege.

  Er god på
  å tenke helhetlig

  Er opptatt av
  å se IT-løsninger som en del av verdikjeden for å understøtte virksomhetenes mål og tjenester

  Hjelper dere med
  å holde struktur og orden og skape et godt arbeidsmiljø for å nå våre felles mål

  Kim Schæfstad

  Er god på
  kompleks analyse og problemløsning

  Er opptatt av
  levere verdi for kunden

  Hjelper dere med
  arkitektur i praksis

  Kjell Rune Haugland

  Er god på
  å styre aktiviteter på best mulig måte i organisasjonen, uavhengig av system og løsning

  Er opptatt av
  at IT skal gi konkret forbedring av helsetjenester, bedre koordinering, raskere svar og mindre feil

  Hjelper dere med
  gode tilnærminger til å implementere endringer i organisasjonen med sterk involvering av brukerne

  Er god på
  overordnet og strategisk tilnærming så vel som gjennomføring på prosjektnivå

  Er opptatt av
  høy kvalitet på leveranser som gir verdi for kunden

  Hjelper dere med
  prosess-, prosjekt- og programledelse samt rådgivning

   

  Kjersti Sletteng

  Er god på
  kliniske arbeidsprosesser, brukerforståelse og koordinering i komplekse organisasjoner

  Er opptatt av
  å skape gode team og relasjoner på tvers av teknologiske arbeidsområder

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og gjennomføring

  Magnus Gunnarsrud

  Er god på
  teknologi, forretningsforståelse og koordinering

  Er opptatt av
  å levere gode løsninger for kunde og sluttbruker

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og arkitektur

  Mensur Sakiri

  Er god på
  forretningsutvikling, prosesser, integrasjon og prosjektledelse

  Er opptatt av
  å være bindeledd mellom teknologi, brukere og forretning

  Hjelper dere med
  å velge beste løsning

  Er god på
  å tenke helhetlig og se sammenhenger, samt strukturere, planlegge og organisere prosjekter og team

  Er opptatt av
  å forstå kundens behov og skape gode team

  Hjelper dere med
  rådgivning, gjennomføring og prosjektledelse

  Er god på
  strukturering, planlegging og organisering av prosjekter og team.

  Er opptatt av
  å skape gode team og relasjoner på tvers av kultur, fagområde og erfaringer

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og gjennomføring

  Yngve Flater-Sandberg

  Er god på
  integrasjon, teknologi, arkitektur

  Er opptatt av
  å levere gode løsninger basert på kundens behov

  Hjelper dere med
  teknisk arkitektur, rådgivning, gjennomføring

  Øystein Røstad

  Allsidig rådgiver med sterkt fremdriftsgen

  Øystein ble en del av Vali i januar 2016. Sivilingeniøren har erfaring fra flere større utviklingsprosjekter som prosjektleder og testleder, og er sertifisert i prosjektledelse, testledelse og Scrum.

  «Vali sitt faglige fokus på prosjektledelse og rådgivning og tilstedeværelse hos de største aktørene i Helse-Norge motiverer meg til å arbeide for Vali. Jeg opplever Vali som et sterkt tverrfaglig miljø om som legge til rette tilgang på utfordrende prosjekter og faglig utvikling.

  Her arbeider det mennesker med bakgrunn fra både helsefag, IT og ledelse. Faglige og sosiale arrangementer bidrar til et trivsel og trygghet. Resultatet blir et godt miljø å være i for å utføre oppgaver som kan ha stor samfunnsmessig betydning. Helse-sektoren møter en rekke utfordringer som delvis vil bli løst av digitalisering. Vali bidrar med innovasjon og kapasitet og jeg ønsker å spille på laget!

  Øystein sin spisskompetanse er metoder for gjennomføring av smidige systemutviklingsprosjekter. Han er faglig engasjert i prosjektledelse og er fagansvarlig for prosjektledelse i Vali. Øystein sine styrker ligger i en strukturert tilnærmingsmåte til problemer kombinert med sterke fremdrifts- gener.

  Er god på
  å drive prosesser

  Er opptatt av
  å tilrettelegge for effektive team

  Hjelper dere med
  ​å gjennomføre smidige systemutviklingprosjekter

   

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no