Gå til innholdet

  Er god på
  å skape et arbeidsmiljø hvor folk føler de hører hjemme

  Er opptatt av
  organisasjonsutvikling, røde tråder og en meningsfull hverdag

  Hjelper dere med
  det meste innen kontordrift og fakturering

  Kjersti Sletteng

  Er god på
  kliniske arbeidsprosesser, brukerforståelse og koordinering i komplekse organisasjoner

  Er opptatt av
  å skape gode team og relasjoner på tvers av teknologiske arbeidsområder

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og gjennomføring

  Jarle Boland

  Er god på
  organisasjonsforståelse, forretningsutvikling og kommunikasjon

  Er opptatt av
  å være løsningsorientert og generere verdi

  Hjelper dere med
  å gjennomføre komplekse endringsprogram og prosjekter

   

  Terje Halvorsen

  Er god på
  å strukturere komplekse settinger til realiserbare prosjekter

  Er opptatt av
  gjennomføringsevne

  Hjelper dere med
  å gjennomføre prosjekter i henhold til forventet tid, kostnad og kvalitet

  Atle Petter Freng

  Er god på
  tilrettelegging, skape synergier og jobbe i grensesnittet mellom IT og forretning

  Er opptatt av
  effektivitet, høy standard og levere strategisk korrekte løsninger.

  Hjelper dere med
  rådgivning, prosesstyring, og teknisk/strategisk prosjektledelse, samt realisere deres mål.

  Dag-Frode Nilsen

  Er god på
  system og forretningsutvikling, teknologidrevne organisasjonsendringer

  Er opptatt av
  å utvikle tjenesteløsninger hvor forretningsmål realiseres

  Hjelper dere med
  rådgivning, prosjektledelse og interimledelse i utviklings- og omstillingsprosesser

  Hege Lid-Strand

  «Som skapt for struktur»

  Siden september 2014 har Hege Lid-Strand jobbet som seniorkonsulent hos Vali. Hun er utdannet cand. Scient, Informatics ved Universitetet i Oslo og har 9 år bak seg fra et større konsern. Hege ser store fordeler ved å være del av et mindre miljø.

  ­– Å kunne være med å påvirke sin egen hverdag er befriende. I tillegg blir man virkelig sett og får oppfølging deretter. Når man i tillegg får muligheten til å være med å stake ut kursen for firmaet videre er det ekstra givende, forklarer Hege.

  Heges styrker er hennes naturgitte teft for struktur og evne til å tenke logisk. I tillegg er hun veldig opptatt av dokumentasjon. Strukturen får hun selvsagt utløp for på jobb, men også på hjemmefronten hvor hun er småbarnsmor til to gutter. Selv om hverdagen kan være hektisk, er hun godt fornøyd med arbeidsplassen sin.

  – Å være en del av Vali-familien er veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på den gode kontakten vi har internt og anser kollegaene mine for å være gode venner, avslutter Hege.

  Er god på
  å tenke helhetlig

  Er opptatt av
  å se IT-løsninger som en del av verdikjeden for å understøtte virksomhetenes mål og tjenester

  Hjelper dere med
  å holde struktur og orden og skape et godt arbeidsmiljø for å nå våre felles mål

  Er god på
  prosjektledelse, integrasjoner og produktutvikling

  Er opptatt av
  å effektivisere prosesser i satte strukturer, samt være en brobygger 

  Hjelper dere med
  effektiviserende løsninger som står seg over tid

   

  Kjell Rune Haugland

  Er god på
  å styre aktiviteter på best mulig måte i organisasjonen, uavhengig av system og løsning

  Er opptatt av
  at IT skal gi konkret forbedring av helsetjenester, bedre koordinering, raskere svar og mindre feil

  Hjelper dere med
  gode tilnærminger til å implementere endringer i organisasjonen med sterk involvering av brukerne

  Kjersti Mellerud Austnes

  Er god på
  å systematisere kaoset, se sammenhenger og å gjennomføre

  Er opptatt av
  å skape selvfungerende team og lage gode løsninger der brukeren er i fokus

  Hjelper dere med
  rådgivning, funksjonell arkitektur og prosjektledelse

  Magnus Gunnarsrud

  Er god på
  teknologi, forretningsforståelse og koordinering

  Er opptatt av
  å levere gode løsninger for kunde og sluttbruker

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og arkitektur

  Mensur Sakiri

  Er god på
  forretningsutvikling, prosesser, integrasjon og prosjektledelse

  Er opptatt av
  å være bindeledd mellom teknologi, brukere og forretning

  Hjelper dere med
  å velge beste løsning

  Er god på

  Å knytte deler sammen til en helhet.

  Er opptatt av

  Å se muligheter for hvordan mennesker, teknologi og forretning kan spille hverandre gode

  Hjelper dere med

  Digitalisering, Integrasjoner, Prosjektledelse

  Er god på
  Å oversette forretningsprosesser til digital infrastruktur og å velge riktig løsning til riktig problem. Bygge opp AI, BI, og IOT- løsninger som gir reell ROI.
  Strukturering og implementering av smarte ERP løsninger.

  Er opptatt av
  Å lage sikre og effektive løsninger ved å legge opp en fremtidsrettet arkitektur tilpasset forandringer. Sørge for at data håndteres korrekt, raskt og effektivt, i henhold til normer.

  Hjelper dere med
  Komplekse Big Data systemer, AI og BI arkitektur. Samt foredling av forretningsprosesser.

  Er god på
  å tenke helhetlig og se sammenhenger, samt strukturere, planlegge og organisere prosjekter og team

  Er opptatt av
  å forstå kundens behov og skape gode team

  Hjelper dere med
  rådgivning, gjennomføring og prosjektledelse

  Yngve Flater-Sandberg

  Er god på
  integrasjon, teknologi, arkitektur

  Er opptatt av
  å levere gode løsninger basert på kundens behov

  Hjelper dere med
  teknisk arkitektur, rådgivning, gjennomføring

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no

  Personvernerklæring