Gå til innholdet
  Cathrine Lund

  "Å være tilbake i Vali betyr at jeg får ta del i neste steg av Helse-Norges digitale reise. I forrige periode i Vali var jeg med på å legge papirbaserte arbeidsprosesser bak oss. Nå skal vi gjøre et løft med smarte sykehus. Vali representerer et sterkt fagmiljø og et brennende engasjement på dette området. Det er veldig fint å være del av Vali-familien igjen."

  Er god på 
  Å sette strøm på strategiske mål gjennom god prioritering, detaljert planlegging og operativ gjennomføring.

  Er opptatt av
  God ledelse og styring av leveransene for å muliggjøre gevinstrealisering.

  Hjelper dere med 
  Å prioritere, planlegge og koordinere leveransene som skal til for å nå deres mål.

  "I Vali blir jeg tatt godt vare på både faglig og sosialt. Jeg får spennende oppdrag og mulighet til å bevege meg ut av komfortsonen min med god støtte fra ledelse og kollegaer. I Vali er vi faglig sterke og deler av vår kunnskap for å lykkes sammen"

  Er god på
  å koordinere, orientere meg i komplekse organisasjoner og se sammenhenger

  Er opptatt av
  å levere verdi til kunde og sluttbruker gjennom gode løsninger og prosesser

  Hjelper dere med
  gjennomføring av prosjekter, rådgivning og koordinering

  "Her føler jeg meg hjemme! Vali er en fantastisk hyggelig og dyktig gjeng, som jobber for samfunnsoppdraget jeg også elsker: Å være med å lage verdens beste helsevesen enda bedre – for flere!"

  Er god på 
  Hele bildet, gjennom alle lag av samhandling: Fra politisk retning og forskrift, helsetjenestens virke og behov, informasjon og språk til fiber i jorda.  

  Er opptatt av 
  Å bidra til at helsepersonell får de beste forutsetningene til å gi god helsehjelp, som igjen vil gi det beste for pasientene.  

  Hjelper dere med 
  Rådgivning, arkitektur, digitalisering og elektronisk samhandling 

  Hege Lid-Strand

  "Å være en del av Vali-familien er veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på den gode kontakten vi har internt og anser kollegaene mine for å være gode venner. Det er kort vei til ledelsen og alle blir involvert i hvilken retning Vali går og vi går sammen"

  Er god på
  å tenke helhetlig

  Er opptatt av
  å se IT-løsninger som en del av verdikjeden for å understøtte virksomhetenes mål og tjenester

  Hjelper dere med
  å holde struktur og orden og skape et godt arbeidsmiljø for å nå våre felles mål

  Er god på
  å skape et arbeidsmiljø hvor folk føler de hører hjemme

  Er opptatt av
  organisasjonsutvikling, røde tråder og en meningsfull hverdag

  Ansvarlig for
  profilering, nettverk, rekruttering, kontordrift og fakturering

  Bilde av Ida

  "Vali er et konsulentselskap med spisskompetanse innen helseteknologi, og det var helt naturlig for meg å søke meg hit. For det første blir jeg stadig mer fasinert over og imponert over helsesektoren; dette er sektoren for meg. For det andre har jeg funnet en gruppe med kompetente mennesker som øsker å få til store og viktige ting sammen."

  Er god på
  å tenke strategisk og se det store bildet, samtidig som jeg kan dykke ned i, og forstå detaljene

  Er opptatt av
  at vi får til utrolig mye når vi jobber sammen som et team og utnytter hverandres styrker.

  Hjelper dere med
  prosjektledelse og strategisk rådgivning

   

  "For mange kan møte med norsk helsevesen virke overveldende og komplekst når man allerede er i en vanskelig situasjon. Jeg jobber i Vali fordi jeg har et brennende ønske om å gjøre det enklere å være pasient og pårørende, og på den måten bidra til at en vond situasjon kan bli litt bedre"

  Er god på
  prosjektledelse, integrasjoner og produktutvikling

  Er opptatt av
  å effektivisere prosesser i satte strukturer, samt være en brobygger 

  Hjelper dere med
  effektiviserende løsninger som står seg over tid

   

  Jarle Boland

  Er god på
  organisasjonsforståelse, forretningsutvikling og kommunikasjon

  Er opptatt av
  å være løsningsorientert og generere verdi

  Hjelper dere med
  å gjennomføre komplekse endringsprogram og prosjekter

   

  Bilde av Jonas

  «Vali er opptatt av å bidra til å drive utviklingen innen et fagfelt som betyr mye for meg. Dette understøttes ved å tilrettelegge for kompetanseutvikling blant konsulentene, bygge et sterkt fagmiljø samt et felles verdigrunnlag som reflekterer selskapets ønske om å bidra i samfunnsutviklingen. Det muliggjør deltagelse i betydningsfulle prosjekt, samt fører til et flott arbeidsmiljø med engasjerte og drevne kolleger.»

  Er god på
  Samhandling, prosessforståelse og koordinering

  Er opptatt av
  Å bidra til en bedre hverdag for pasienter og klinikere

  Hjelper dere med
  Ledelse og rådgivning i prosjekter med grensesnitt mellom helseteknologi og brukerbehov

   

  Karin

  "Jeg startet i Vali fordi jeg ønsket å jobbe med de beste konsulentene i helsesektoren. Vali er et selskap jeg med stolthet sier at jeg tilhører, og jeg føler meg heldig over å være en del av deres fellesskap. Vali har søkelys på å utveksle erfaringer og dele kunnskap – gjøre hverandre gode, slik at vi alle kan bli bedre i den jobben vi skal gjøre som konsulenter hos kundene våre. Samtidig har de fokus på trivsel, både faglig og sosialt, som gjør dette til en arbeidsplass jeg har lyst til å være en del av."

  Er god på på
  å få oversikt, se løsninger, koordinere og gjennomføre

  Er opptatt av
  å jobbe i prosjekter som har søkelys på både mål og mennesker, da tror jeg at vi leverer bedre og jeg opplever det mer motiverende

  Hjelper dere med
  å koordinere og gjennomføre på en strukturert måte, med oversikt over helheten og evne til å se detaljene

   

  Bilde av Kathrine

  «Jeg begynte i Vali da jeg ønsket å være del av en gruppe med faglig sterke og dyktige kollegaer, samt et selskap med et tydelig engasjement og dedikasjon om å skape verdi i det stadig voksende landskapet av e-helse og helseteknologi. Etter mange år i helsesektoren gleder jeg meg til å fortsette reisen som en del av Vali-familien!»

  Er god på
  Prosessforståelse, implementering, rådgivning og koordinering.

  Er opptatt av
  Å bidra til positiv endring og en bedre hverdag for helsepersonell og brukere. 

  Hjelper dere med
  Rådgivning i prosjekter i grensesnittet mellom helseteknologi og mennesker.

  Kjell Rune Haugland

  "Det hjelper ikke å ha rundet helsesektoren hvis du ikke er sulten på ny læring. En skal gi 110% og det skal være meningsfylt"

  Er god på
  å styre aktiviteter på best mulig måte i organisasjonen, uavhengig av system og løsning

  Er opptatt av
  at IT skal gi konkret forbedring av helsetjenester, bedre koordinering, raskere svar og mindre feil

  Hjelper dere med
  gode tilnærminger til å implementere endringer i organisasjonen med sterk involvering av brukerne

  Kjersti Mellerud Austnes

  " Jeg trives med å være ansatt i ett mindre konsulentselskap, hvor alle brenner for og jobber for å oppnå et helsevesen vi selv ønsker å bli gamle i. I Vali er det et veldig godt samhold der vi har ett genuint ønske om å bygge hverandre opp. På den måten sikrer vi best mulig verdi til kunden."

  Er god på
  å systematisere kaoset, se sammenhenger og å gjennomføre

  Er opptatt av
  å skape selvfungerende team og lage gode løsninger der brukeren er i fokus

  Hjelper dere med
  rådgivning, funksjonell arkitektur og prosjektledelse

  Kjersti Sletteng

  "Jeg startet i Vali fordi jeg ønsket å jobbe med de flinkeste konsulentene i e-helsebransjen. Jeg er fortsatt i Vali fordi jeg stadig utvikler meg i utfordrende prosjekter og fordi alle i Vali har et oppriktig ønske om å dele kunnskap og gjøre hverandre gode" 

  Er god på
  kliniske arbeidsprosesser, brukerforståelse og koordinering i komplekse organisasjoner

  Er opptatt av
  å skape gode team og relasjoner på tvers av teknologiske arbeidsområder

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og gjennomføring

  Bilde av Kjetil

  «Jeg begynte i Vali fordi det er et lite konsulentselskap med høy kompetanse, hyggelige folk, stor takhøyde og en sterk kultur for erfaringsutveksling. Dette i kombinasjon med en opptatthet av sosialt samhold, trivsel og den enkeltes faglige utvikling gjør Vali til en bra plass å jobbe!» 

  Er god på
  oppfølging og manøvrering i komplekse programmer og prosjekter 

  Er opptatt av
  å skape oppslutning om felles mål og resultat på tvers av fagområder og organisasjonsnivåer  

  Hjelper dere med
  å lede og drive prosesser, prosjekter og endringsinitiativ   

  Bilde av Kristoffer

  «Vali er et spennende sted! Det er veldig motiverende for meg at det er fokus på helse og IT, som gir mange muligheter til å delta i samfunnsnyttige oppdrag. Samtidig har jeg opplevd et finfint kollegialt fellesskap, som er sterkt faglig og veldig sosialt.»

  Er god på:
  Å forstå komplekse problemstillinger og finne løsninger for disse på både overordnet og detaljert nivå

  Er opptatt av:
  At det hele tiden må være virksomhetens forbedringsmål som driver endringer. IT og mennesker må derfor ses på samlet på veien mot disse målene. 

  Hjelper dere med:
  Rådgivning, arkitektur, digitalisering, finne gode løsninger på behov

   

  "Jeg begynte i Vali fordi jeg ønsket å starte i et selskap som greier å se og bry seg om hver enkelt ansatt, samtidig som de leverer virkelig verdi til kundene. Et lite firma med et stort hjerte og et oppriktig engasjement for å gjøre vår lille bit av verden til et bedre sted. Et firma som viser at dette er prioriteter som forsterker hverandre."

  Er god på
  Behov, innsikt og problemløsning.

  Er opptatt av
  Mennesker, informasjonsflyt og sikkerhet.

  Hjelper dere med
  Å finne gode løsninger på brukernes behov

   

  Magnus Gunnarsrud

  "Det at vi i Vali deler kunnskap og erfaring, støtter hverandre i og utenfor prosjekter – fokuset på kontinuerlig kompetanseutvikling - ja rett og rett og slett at vi gjør hverandre gode – er en stor medvirkende årsak til at jeg trives i Vali"

  Er god på
  teknologi, forretningsforståelse og koordinering

  Er opptatt av
  å levere gode løsninger for kunde og sluttbruker

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og arkitektur

  Bilde av Maziar

  "Hos Vali er jeg takknemlig for muligheten til å kontinuerlig utvikle meg selv og min karriere. Vår felles målsetning er å forene helse, teknologi og mennesker, og jeg er stolt av å være en del av denne visjonen. Fokuset på helse og IT åpner dørene for spennende samfunnsoppdrag, samtidig har jeg oppdaget en varm og sterk kollegial atmosfære som legger vekt på både faglig dyktighet og sosialt samhold."

  Er god på
  Kompleks problemløsning, teknologi -og prosessforståelse og logistikk

  Er opptatt av
  At virksomhetens kontinuerlige forbedringsmål alltid skal være drivkraften bak endringer. Jeg ser IT og mennesker som nødvendige allierte på vei mot disse målene

  Hjelper dere med
  Problemløsning, rådgivning og effektivisering ved innføring av medisinsk teknologi

  Mensur Sakiri

  "Det beste med å jobbe i Vali er å jobbe sammen med kolleger som er like opptatt av min suksess som deres egen. I Vali deler vi på suksessen. Vi ser løsninger i det store bildet, og det jeg gjør hver dag bidrar til å gjøre bildet til et mesterverk"

  Er god på
  forretningsutvikling, prosesser, integrasjon og prosjektledelse

  Er opptatt av
  å være bindeledd mellom teknologi, brukere og forretning

  Hjelper dere med
  å velge beste løsning

  «Jeg startet i Vali fordi jeg ønsker å jobbe med flinke folk i en spennende bransje. Valis verdier og arbeidsmiljø legger til rette for og skaper lyst til å utvikle meg, lyst til å dele kunnskap, lyst til å bidra og lyst til å være del av fellesskapet.»

  Er god på
  struktur og helhetsforståelse

  Er opptatt av
  å gjøre kompliserte prosesser forståelig, både for kunde og for brukeren 

  Hjelper dere med
  arkitektur, integrasjon, rådgivning og teknologi

  "Å arbeide i Vali betyr ikke bare at man arbeider med spennende og samfunnsnyttige prosjekter, men også at man har et godt kollegialt felleskap, som finner på mye gøy sammen. I tillegg har vi et godt fagmiljø hvor alle er opptatt av å løfte hverandre"

  Er god på

  Å knytte deler sammen til en helhet.

  Er opptatt av

  Å se muligheter for hvordan mennesker, teknologi og forretning kan spille hverandre gode

  Hjelper dere med

  Digitalisering, Integrasjoner, Prosjektledelse

  Bilde av Sondre

  "Vali tilrettelegger for at ansatte skal kunne videreutvikle seg selv og sin karriere. Dette mener jeg er viktige suksessfaktorer som gir rom for å kunne yte best mulig. I Vali jobber vi sammen med både kolleger og ledelse for å komme frem til gode fremoverlente løsninger."

  Er god på: struktur, prosjektledelse og teknologi
   
  Er opptatt av: et godt samarbeid for å komme frem til effektive og gode resultater
   
  Hjelper dere med: prosjektledelse og rådgivning for innføring av medisinsk teknologi i helsetjenesten

   

  Stein Arne

  «Etter mange år som ansatt i helsesektoren har jeg hatt gleden av å samarbeide med flere av de meget dyktige konsulentene i Vali. Nå er det min tur til å ikle meg Vali sine farger, hvor jeg får bidra til at helsesektoren blir enda bedre»

  Er god på
  Å forstå behovene til sluttbrukeren og forklare dette for utvikleren. Skape kompromisser, så man i fellesskap kan jobbe videre mot målet

  Er opptatt av
  At teknologi skal bidra til bedre og tryggere pasientbehandling, og forenkle klinikernes hverdag 

  Hjelper dere med
  Rådgivning, analyse og rapportering.

   

  Yngve Flater-Sandberg

  Er god på
  integrasjon, teknologi, arkitektur

  Er opptatt av
  å levere gode løsninger basert på kundens behov

  Hjelper dere med
  teknisk arkitektur, rådgivning, gjennomføring

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no

  Personvernerklæring