Gå til innholdet

    Er god på
    å skape et arbeidsmiljø hvor folk føler de hører hjemme

    Er opptatt av
    organisasjonsutvikling, røde tråder og en meningsfull hverdag

    Hjelper dere med
    det meste innen kontordrift og fakturering

    Kjersti Sletteng

    "Jeg startet i Vali fordi jeg ønsket å jobbe med de flinkeste konsulentene i e-helsebransjen. Jeg er fortsatt i Vali fordi jeg stadig utvikler meg i utfordrende prosjekter og fordi alle i Vali har et oppriktig ønske om å dele kunnskap og gjøre hverandre gode" 

    Er god på
    kliniske arbeidsprosesser, brukerforståelse og koordinering i komplekse organisasjoner

    Er opptatt av
    å skape gode team og relasjoner på tvers av teknologiske arbeidsområder

    Hjelper dere med
    prosjektledelse, rådgivning og gjennomføring

    Jarle Boland

    Er god på
    organisasjonsforståelse, forretningsutvikling og kommunikasjon

    Er opptatt av
    å være løsningsorientert og generere verdi

    Hjelper dere med
    å gjennomføre komplekse endringsprogram og prosjekter

     

    "I Vali blir jeg tatt godt vare på både faglig og sosialt. Jeg får spennende oppdrag og mulighet til å bevege meg ut av komfortsonen min med god støtte fra ledelse og kollegaer. I Vali er vi faglig sterke og deler av vår kunnskap for å lykkes sammen"

    Er god på
    å koordinere, orientere meg i komplekse organisasjoner og se sammenhenger

    Er opptatt av
    å levere verdi til kunde og sluttbruker gjennom gode løsninger og prosesser

    Hjelper dere med
    gjennomføring av prosjekter, rådgivning og koordinering

    Hege Lid-Strand

    "Å være en del av Vali-familien er veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på den gode kontakten vi har internt og anser kollegaene mine for å være gode venner. Det er kort vei til ledelsen og alle blir involvert i hvilken retning Vali går og vi går sammen"

    Er god på
    å tenke helhetlig

    Er opptatt av
    å se IT-løsninger som en del av verdikjeden for å understøtte virksomhetenes mål og tjenester

    Hjelper dere med
    å holde struktur og orden og skape et godt arbeidsmiljø for å nå våre felles mål

    Bilde av Ida

    "Vali er et konsulentselskap med spisskompetanse innen helseteknologi, og det var helt naturlig for meg å søke meg hit. For det første blir jeg stadig mer fasinert over og imponert over helsesektoren; dette er sektoren for meg. For det andre har jeg funnet en gruppe med kompetente mennesker som øsker å få til store og viktige ting sammen."

    Er god på
    å tenke strategisk og se det store bildet, samtidig som jeg kan dykke ned i, og forstå detaljene

    Er opptatt av
    at vi får til utrolig mye når vi jobber sammen som et team og utnytter hverandres styrker.

    Hjelper dere med
    prosjektledelse og strategisk rådgivning

     

    "For mange kan møte med norsk helsevesen virke overveldende og komplekst når man allerede er i en vanskelig situasjon. Jeg jobber i Vali fordi jeg har et brennende ønske om å gjøre det enklere å være pasient og pårørende, og på den måten bidra til at en vond situasjon kan bli litt bedre"

    Er god på
    prosjektledelse, integrasjoner og produktutvikling

    Er opptatt av
    å effektivisere prosesser i satte strukturer, samt være en brobygger 

    Hjelper dere med
    effektiviserende løsninger som står seg over tid

     

    Bilde av Jonas

    «Vali er opptatt av å bidra til å drive utviklingen innen et fagfelt som betyr mye for meg. Dette understøttes ved å tilrettelegge for kompetanseutvikling blant konsulentene, bygge et sterkt fagmiljø samt et felles verdigrunnlag som reflekterer selskapets ønske om å bidra i samfunnsutviklingen. Det muliggjør deltagelse i betydningsfulle prosjekt, samt fører til et flott arbeidsmiljø med engasjerte og drevne kolleger.»

    Er god på
    Samhandling, prosessforståelse og koordinering

    Er opptatt av
    Å bidra til en bedre hverdag for pasienter og klinikere

    Hjelper dere med
    Ledelse og rådgivning i prosjekter med grensesnitt mellom helseteknologi og brukerbehov

     

    Kjell Rune Haugland

    Er god på
    å styre aktiviteter på best mulig måte i organisasjonen, uavhengig av system og løsning

    Er opptatt av
    at IT skal gi konkret forbedring av helsetjenester, bedre koordinering, raskere svar og mindre feil

    Hjelper dere med
    gode tilnærminger til å implementere endringer i organisasjonen med sterk involvering av brukerne

    Kjersti Mellerud Austnes

    " Jeg trives med å være ansatt i ett mindre konsulentselskap, hvor alle brenner for og jobber for å oppnå et helsevesen vi selv ønsker å bli gamle i. I Vali er det et veldig godt samhold der vi har ett genuint ønske om å bygge hverandre opp. På den måten sikrer vi best mulig verdi til kunden."

    Er god på
    å systematisere kaoset, se sammenhenger og å gjennomføre

    Er opptatt av
    å skape selvfungerende team og lage gode løsninger der brukeren er i fokus

    Hjelper dere med
    rådgivning, funksjonell arkitektur og prosjektledelse

    "Jeg begynte i Vali fordi jeg ønsket å starte i et selskap som greier å se og bry seg om hver enkelt ansatt, samtidig som de leverer virkelig verdi til kundene. Et lite firma med et stort hjerte og et oppriktig engasjement for å gjøre vår lille bit av verden til et bedre sted. Et firma som viser at dette er prioriteter som forsterker hverandre."

    Er god på
    Behov, innsikt og problemløsning.

    Er opptatt av
    Mennesker, informasjonsflyt og sikkerhet.

    Hjelper dere med
    Å finne gode løsninger på brukernes behov

     

    Magnus Gunnarsrud

    "Det at vi i Vali deler kunnskap og erfaring, støtter hverandre i og utenfor prosjekter – fokuset på kontinuerlig kompetanseutvikling - ja rett og rett og slett at vi gjør hverandre gode – er en stor medvirkende årsak til at jeg trives i Vali"

    Er god på
    teknologi, forretningsforståelse og koordinering

    Er opptatt av
    å levere gode løsninger for kunde og sluttbruker

    Hjelper dere med
    prosjektledelse, rådgivning og arkitektur

    Mensur Sakiri

    "Det beste med å jobbe i Vali er å jobbe sammen med kolleger som er like opptatt av min suksess som deres egen. I Vali deler vi på suksessen. Vi ser løsninger i det store bildet, og det jeg gjør hver dag bidrar til å gjøre bildet til et mesterverk"

    Er god på
    forretningsutvikling, prosesser, integrasjon og prosjektledelse

    Er opptatt av
    å være bindeledd mellom teknologi, brukere og forretning

    Hjelper dere med
    å velge beste løsning

    «Jeg startet i Vali fordi jeg ønsker å jobbe med flinke folk i en spennende bransje. Valis verdier og arbeidsmiljø legger til rette for og skaper lyst til å utvikle meg, lyst til å dele kunnskap, lyst til å bidra og lyst til å være del av fellesskapet.»

    Er god på
    struktur og helhetsforståelse

    Er opptatt av
    å gjøre kompliserte prosesser forståelig, både for kunde og for brukeren 

    Hjelper dere med
    arkitektur, integrasjon, rådgivning og teknologi

    "Å arbeide i Vali betyr ikke bare at man arbeider med spennende og samfunnsnyttige prosjekter, men også at man har et godt kollegialt felleskap, som finner på mye gøy sammen. I tillegg har vi et godt fagmiljø hvor alle er opptatt av å løfte hverandre"

    Er god på

    Å knytte deler sammen til en helhet.

    Er opptatt av

    Å se muligheter for hvordan mennesker, teknologi og forretning kan spille hverandre gode

    Hjelper dere med

    Digitalisering, Integrasjoner, Prosjektledelse

    Yngve Flater-Sandberg

    Er god på
    integrasjon, teknologi, arkitektur

    Er opptatt av
    å levere gode løsninger basert på kundens behov

    Hjelper dere med
    teknisk arkitektur, rådgivning, gjennomføring

    Vali AS


    Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

    Grensen 13
    0159 Oslo

    Telefon: 22 42 51 00
    E-post: post@vali.no

    Personvernerklæring