Gå til innholdet

  Er god på
  å skape et arbeidsmiljø hvor folk føler de hører hjemme

  Er opptatt av
  organisasjonsutvikling, røde tråder og en meningsfull hverdag

  Hjelper dere med
  det meste innen kontordrift og fakturering

  Kjersti Sletteng

  "Jeg startet i Vali fordi jeg ønsket å jobbe med de flinkeste konsulentene i e-helsebransjen. Jeg er fortsatt i Vali fordi jeg stadig utvikler meg i utfordrende prosjekter og fordi alle i Vali har et oppriktig ønske om å dele kunnskap og gjøre hverandre gode" 

  Er god på
  kliniske arbeidsprosesser, brukerforståelse og koordinering i komplekse organisasjoner

  Er opptatt av
  å skape gode team og relasjoner på tvers av teknologiske arbeidsområder

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og gjennomføring

  Jarle Boland

  Er god på
  organisasjonsforståelse, forretningsutvikling og kommunikasjon

  Er opptatt av
  å være løsningsorientert og generere verdi

  Hjelper dere med
  å gjennomføre komplekse endringsprogram og prosjekter

   

  Terje Halvorsen

  Er god på
  å strukturere komplekse settinger til realiserbare prosjekter

  Er opptatt av
  gjennomføringsevne

  Hjelper dere med
  å gjennomføre prosjekter i henhold til forventet tid, kostnad og kvalitet

  Atle Petter Freng

  "Vali tilrettelegger for en god balanse mellom arbeid og privatliv, og vi styrer i stor grad vår egen tid. Ute i oppdrag er det enkelt å få støtte, både fra kolleger og ledelsen, samt at det tilrettelegges for samarbeid mellom kolleger, selv når man ikke er i samme prosjekt" 

  Er god på
  tilrettelegging, skape synergier og jobbe i grensesnittet mellom IT og forretning

  Er opptatt av
  effektivitet, høy standard og levere strategisk korrekte løsninger.

  Hjelper dere med
  rådgivning, prosesstyring, og teknisk/strategisk prosjektledelse, samt realisere deres mål.

  "I Vali blir jeg tatt godt vare på både faglig og sosialt. Jeg får spennende oppdrag og mulighet til å bevege meg ut av komfortsonen min med god støtte fra ledelse og kollegaer. I Vali er vi faglig sterke og deler av vår kunnskap for å lykkes sammen"

  Er god på
  å koordinere, orientere meg i komplekse organisasjoner og se sammenhenger

  Er opptatt av
  å levere verdi til kunde og sluttbruker gjennom gode løsninger og prosesser

  Hjelper dere med
  gjennomføring av prosjekter, rådgivning og koordinering

  Hege Lid-Strand

  "Å være en del av Vali-familien er veldig hyggelig. Jeg setter stor pris på den gode kontakten vi har internt og anser kollegaene mine for å være gode venner. Det er kort vei til ledelsen og alle blir involvert i hvilken retning Vali går og vi går sammen"

  Er god på
  å tenke helhetlig

  Er opptatt av
  å se IT-løsninger som en del av verdikjeden for å understøtte virksomhetenes mål og tjenester

  Hjelper dere med
  å holde struktur og orden og skape et godt arbeidsmiljø for å nå våre felles mål

  "For mange kan møte med norsk helsevesen virke overveldende og komplekst når man allerede er i en vanskelig situasjon. Jeg jobber i Vali fordi jeg har et brennende ønske om å gjøre det enklere å være pasient og pårørende, og på den måten bidra til at en vond situasjon kan bli litt bedre"

  Er god på
  prosjektledelse, integrasjoner og produktutvikling

  Er opptatt av
  å effektivisere prosesser i satte strukturer, samt være en brobygger 

  Hjelper dere med
  effektiviserende løsninger som står seg over tid

   

  Kjell Rune Haugland

  Er god på
  å styre aktiviteter på best mulig måte i organisasjonen, uavhengig av system og løsning

  Er opptatt av
  at IT skal gi konkret forbedring av helsetjenester, bedre koordinering, raskere svar og mindre feil

  Hjelper dere med
  gode tilnærminger til å implementere endringer i organisasjonen med sterk involvering av brukerne

  Kjersti Mellerud Austnes

  Er god på
  å systematisere kaoset, se sammenhenger og å gjennomføre

  Er opptatt av
  å skape selvfungerende team og lage gode løsninger der brukeren er i fokus

  Hjelper dere med
  rådgivning, funksjonell arkitektur og prosjektledelse

  Magnus Gunnarsrud

  Er god på
  teknologi, forretningsforståelse og koordinering

  Er opptatt av
  å levere gode løsninger for kunde og sluttbruker

  Hjelper dere med
  prosjektledelse, rådgivning og arkitektur

  Mensur Sakiri

  "Det beste med å jobbe i Vali er å jobbe sammen med kolleger som er like opptatt av min suksess som deres egen. I Vali deler vi på suksessen. Vi ser løsninger i det store bildet, og det jeg gjør hver dag bidrar til å gjøre bildet til et mesterverk"

  Er god på
  forretningsutvikling, prosesser, integrasjon og prosjektledelse

  Er opptatt av
  å være bindeledd mellom teknologi, brukere og forretning

  Hjelper dere med
  å velge beste løsning

  "Å arbeide i Vali betyr ikke bare at man arbeider med spennende og samfunnsnyttige prosjekter, men også at man har et godt kollegialt felleskap, som finner på mye gøy sammen. I tillegg har vi et godt fagmiljø hvor alle er opptatt av å løfte hverandre"

  Er god på

  Å knytte deler sammen til en helhet.

  Er opptatt av

  Å se muligheter for hvordan mennesker, teknologi og forretning kan spille hverandre gode

  Hjelper dere med

  Digitalisering, Integrasjoner, Prosjektledelse

  Er god på
  å tenke helhetlig og se sammenhenger, samt strukturere, planlegge og organisere prosjekter og team

  Er opptatt av
  å forstå kundens behov og skape gode team

  Hjelper dere med
  rådgivning, gjennomføring og prosjektledelse

  Yngve Flater-Sandberg

  Er god på
  integrasjon, teknologi, arkitektur

  Er opptatt av
  å levere gode løsninger basert på kundens behov

  Hjelper dere med
  teknisk arkitektur, rådgivning, gjennomføring

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no

  Personvernerklæring