Gå til innholdet

Velkommen til Vali, Peder

6. mars 2019

I begynnelsen av mars ønsket vi Peder velkommen til Vali-familien. Peder har 5 års erfaring fra prosjekter innen digitalisering, anskaffelser og integrasjoner i reiselivsnæringen. 

 

Peder har jobbet i prosjekter med mange og tette integrasjoner. Som prosjektleder og prosjektdeltaker har han vært med på hele reisen fra behovskartlegging til overlevering i flere store IT prosjekter med kompliserte interessentbilder bestående av offentlige og private aktører, nasjonalt og internasjonalt. Peder har ett sterkt fokus på skjæringspunktet teknologi, mennesker og forretning, og hvordan de kan integreres tettere.

Peder gleder seg til å ta fatt på spennende oppdrag i Vali og vi gleder oss til å bli bedre kjent med han.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring