Gå til innholdet
Nye Oslo storbylegevakt

Vali i Oslo storbylegevakt

30. september 2021

På tomten til Aker sykehus er nå byggingen av Oslo Storbylegevakt i gang. Byggene, på til sammen 26.000 m2, skal erstatte dagens legevakt i Storgata 40. Byggene er planlagt ferdigstilt og innflytningsklare sommeren 2023. Vali har ansvaret for IKT-leveranser fra Oslo Universitetssykehus.

 

Nye Oslo storbylegevakt vil være et døgnåpent tilbud til innbyggerne, hvor Oslo kommune står ansvarlig for allmennlegevakten, mens Oslo universitetssykehus (OUS) er ansvarlig for skadelegevakten. I tillegg etableres en rekke andre tilbud innen akutt psykiatri, sosialhjelp, overgrep, tannbehandling m.m., hvor pasientbehandlingen foregår i et tett samarbeid mellom OUS og Oslo kommune.

Den daglige driften av Oslo storbylegevakt forutsetter dermed høy grad av IKT-støtte for en effektiv samhandling mellom virksomhetene.

Vali har ansvaret for planlegging, koordinering og gjennomføring av IKT-leveranser knyttet til OUS sin drift i Oslo storbylegevakt. Dette innebærer koordinering av alle IKT-relaterte leveranser, inklusiv infrastruktur, IKT-utstyr, integrasjon med medisinskteknisk- og byggteknisk utstyr, samt tilrettelegging av administrative og kliniske fagsystemer med alle nødvendige integrasjoner for samhandlingen mellom virksomhetene. 

Dette er et spennende og omfattende prosjekt, som vi er svært stolte av å få være med på!

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring