Gå til innholdet

Vali bidrar til digital samhandling i helse-Norge

29. oktober 2021

Hege i front

«Én innbygger – én journal» setter tydelige mål for digitalisering av helse- og omsorgssektoren i Norge:

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning


For å få til dette må informasjon om deg og meg kunne deles, på en trygg og effektiv måte. Målet er at nødvendige helseopplysninger skal følge pasienter gjennom hele pasientforløpet.
 
Program digital samhandling
Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å lede utviklingen av samhandlingsløsningene som skal sette alle aktørene i helse- og omsorgstjenesten i stand til å dele informasjon på tvers.
Program digital samhandling ble etablert i starten av året. I tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren videreutvikles løsninger for trygg og sikker informasjonsdeling, samtidig som det etableres en nasjonal tjeneste for laboratorie- og radiologisvar (NILAR). I tillegg gjennomføres det et forprosjekt for neste steg av digital samhandling for å vurdere hvilke nye tjenester som må utvikles for å nå målet om en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste.
 
Spennende digitaliseringsløft
I dette arbeidet bidrar Vali med prosessledelse og virksomhetsarkitektur.
Vi er stolte av å kunne være del av dette svært spennende digitaliseringsløftet som vil gi helsepersonell og innbyggere enklere tilgang til å lese og dele informasjon på en sikker og trygg måte.

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring