Gå til innholdet

Vår spisskompetanse i fokus

15. mars 2021

I Helse Sør-Øst RHF sin artikkel forrige uke skrev de om prosjektet Entydig strekkoding og om pilotering og anskaffelsesprosessen som er i gang: «Alt av varer og utstyr og alle rom på sykehusene i Helse Sør-Øst skal etterhvert merkes med strekkoder og kunne spores.» Den valgte standarden for skrekkoding heter GS1.

Vali har vært og er fortsatt sentrale i dette arbeidet, gjennom blant annet å løfte behov inn i byggeprosjektene. Vi var med på anskaffelse av sterilsystem på OUS hvor GS1, sporing og lokalisering var sentralt i anskaffelsen. Vi har flere konsulenter i prosjekt Entydig strekkoding i HSØ, samt er med på koordinering av alle aktiviteter tilknyttet Datafangst, sporing og lokalisering på OUS. Vi er også sentrale på dette området når nytt sykehus i Drammen nå skal bygges.

Dette er gode eksempler på hvordan Vali har bygget spisskompetanse på bruk av GS1, sporing og lokalisering innen helse, og hvordan vi over tid har jobbet på tvers med ulike aktører for å adressere og levere på behov helseforetakene visste de hadde, men ikke nødvendigvis visste hvordan de skulle løse.

Interessant at de i artikkelen også løfter frem hvordan dette blir en standard for alle nye sykehusbygg i regionen, og innføring av nytt sterilsystem (T-Doc) på OUS som eksempelet på hvordan dette skal tas i bruk i helseforetakene.  Vali kommer til å være med å bidra med vår spisskompetanse videre.

Les hele artikkelen her.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring