Gå til innholdet

Sykehus er høyteknologiske bygg

onsdag 5. januar 2022

Sykehus er høyteknologiske bygg. De rommer enorme mengder medisinsk teknisk utstyr. All informasjon som mates inn i utstyret er av stor interesse for legen når vi blir syke. For å kunne bruke informasjonen på en slik måte at det kan være til nytte i behandling av oss, er vi avhengig av at informasjonen snakker med riktig språk, på riktig måte mellom det nødvendige utstyret.

Det er laget en standard for denne type utveksling av informasjon. Den heter ISO/IEE 1073.

For fagnerder som oss i Vali er dette spennende saker. Denne standarden er utviklet spesielt med tanke på medisinsk teknisk utstyr på sykehus. Med en slik standard kan man motta informasjon fra 3. partssystemer og bruke denne informasjonen på en strukturert måte.

I tillegg til å være en standard vi ønsker velkommen for smarte teknologi-dingser, gjør standarden det også mulig å ha en to-veis kommunikasjon med medisinsk teknisk utstyr. Og hva betyr egentlig det? Jo – tenk deg at du er pasient og ligger på operasjonsbordet. Hver person i rommet vil alltid utgjøre en potensiell smittefare for deg. Tenk hvis det var en måte å fjernstyre utstyr på slik at teknisk personell ikke trenger å komme inn på operasjonsstua for å justere noe, fikse noe, endre en innstilling etc underveis i en operasjon. Ved hjelp av denne standarden er dette faktisk mulig.

Ved å ta i bruk ISO/IEE 11073 muliggjør man fjernstyring og fjernkonfigurering i en helt annen grad enn man kan gjøre uten å ta i bruk denne standarden. Snakk om effektivisering. Teknisk personell kan sitte på kontoret sitt i stedet for å gå mellom operasjonsstuer. Feilsituasjoner på utstyr kan håndteres fra en sentralisert alarmsentral.

Vi i Vali følger med på det som skjer rundt ISO/IEE 11073. Det er et tema vi snakker om på våre Validager. Dette er spennende fagstoff for oss.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring