Gå til innholdet

Står karrieren i stampe i et stort konsulenthus?

10. juli 2020

Vali kan gi deg mulighetene DU ønsker!

Vali skal være den fortrukne arbeidsgiveren for konsulenter med særlig interesse for og ledende ferdigheter innen e-helse og digitalisering av det offentlige. I Vali tror vi på det enkle og smidige og at våre kunnskapsmedarbeidere trives best med frihet under ansvar. Vi deler kunnskap og erfaring med andre dyktige kolleger og har fokus på gode fagmiljø og høye krav til kompetanse og kvalitet. Vi tror også på at medarbeidere som involverer og engasjerer seg, både i det faglige og i det sosiale miljøet, presterer bedre til det beste for våre kunder.

Vi skal skape det helsenorge vi alle trenger – og ønsker deg med på reisen.

Vali er der vi ønsker å være: Midt i sentrum for de spennende og førende prosjektene på veien mot et enda bedre helsenorge. Vali viser vei og vi trenger flere ekte Valiere ombord.

Hva er en ekte Valier:

 • Personer som engasjerer seg i målet og veien dit
 • Personer som evner å være ydmyk, likevel profesjonell
 • Personer som alltid stiller forberedt og skaper tillit

Hva er våre absolutte krav til deg faglig og erfaringsmessig?

 • At du har en relevant høyere utdannelse – minimum bachelor
 • At du har jobbet som konsulent noen år
 • At du har svært god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Hva annet vil vi vektlegge i vår vurdering?

 • Erfaring med e-helse
 • Erfaring fra store offentlig prosjekter
 • At du har en salgbar CV for våre kunder

Hvilke roller er vi på jakt etter?

 • IT- Arkitekter (Løsnings-, virksomhets-, systemarkitekt)
 • Prosjektledere
 • Rådgivere

Hva har Vali bidratt til de siste årene?

 • Åpning av sykehuset i Østfold. Vali bidro med virksomhetsarkitektur, integrasjonsleveranser, kartlegging av kliniske arbeidsprosesser og medisinsk teknisk utstyr.
 • Implementering av DIPS i OUS. Vali bidro med prosjektledere, test- og leveranseansvar.
 • Integrasjonsfabrikken i Sykehuspartner hadde mål om å skape effektiv samhandling mellom aktørene i behandlingskjeden, og legge til rette for en tryggere behandling for dagens og fremtidens pasienter. Vali hadde prosjektansvar og integrasjonsarkitekter, og drev prosjektet fra strategi til realisering.
 • Helsejournal på helsenorge.no. Vali bidro med målarkitektur og innføring av sikkerhetsarkitektur.
 • Innføring av DIPS Arena, Diakonhjemmet. Vali bidro med prosjektledelse og hadde ansvar for innføringen, tilretteleggelse av gode driftsrutiner og opplæring til sluttbrukere.
 • Velferdsteknologi for bo- og behandlingssenter i Bærum Kommune. Vali bidro med rådgivning og kartlegging for bruk av velferdsteknologi/byggeteknisk kravspesifikasjon.

Ønsker du en meningsfull arbeidshverdag og å utgjøre en forskjell? - Dette er noe av det vi i dag er involvert i:

 • MTU ved nytt sykehus i Drammen. Vali bidrar med rådgivning og standardisering for bruk av medisinsk teknisk utstyr i forbindelse med planleggingen av nytt sykehus i Drammen.
 • Innføring av DIPS Arena ved Lovisenberg Sykehus
 • Innføring av IMATIS ved Diakonhjemmet
 • Legge til rette for GS1 standardisering i Helse Sør-Øst
 • Bistå planlegging og innføring av velfredsteknologi til flere nye regionale sykehus

Hva mener Vali bør være fokus i Norge fremover:

 • Bedre samarbeid mellom privat og offentlig sektor for raskere tilgang til nye tjenester
 • Utnyttelse av teknologi for å gjøre helsehjelp lettere tilgjengelig
 • Standardisering av all teknologi og sentralisering av tjenester for økt samhandling og effektivitet
 • Tverrfaglig forskning innen digital utvikling for global forbedring av helseteknologi

Om Vali:

I Vali har vi en flat struktur og du vil få gode muligheter til å delta i firmaets utvikling og til å påvirke dine egne arbeidsoppgaver og prosjekter. Vi holder til i hyggelige lokaler midt i Oslo sentrum.

Vi tilbyr spennende kunder og prosjekter, og har et dyktig fagmiljø med fokus på kompetansedeling og erfaringsutveksling. I tillegg er vi stolt av vårt gode sosiale miljø, og finner på mye moro sammen i både inn- og utland. Les mer om oss på https://karriere.vali.no/

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring