Gå til innholdet

Smarte sykehus

torsdag 29. juni 2023

"Det er mange virksomhetsområder som vil få nytte av infrastrukturen vi nå får på plass", sier forfatterne av artikkelen som ligger på OUS sine hjemmesider. Blant forfatterne er Valis Ida Eriksen. Hun er prosjektleder for prosjektet Datafangst, sporing og lokalisering, som nå er i gang med piloteringen av RFID - sporingsteknologi - som skal spore medisinsk teknisk utstyr (MTU) på Radiumhospitalet. 

I artikkel kan vi lese at målet blant annet er å kunne se hvor MTU'et er lokalisert i en kart-app. Utstyret får påført små RFID-brikker (radiofrekvensidentifikasjon-sporing). De varierer i størrelse, men den vanligste typen er et klistremerke 9x2 cm stort. I brikkene er det to ting. Det ene er små antenner og det andre er en datamaskin på størrelse med et sandkorn, som har plass til å lagre litt informasjon. I dette sandkornet programmes det inn en unik ID. Den unike ID'en knyttes til et unikt MTU, og slik identifiserer brikken MTU'et som den er festet på. 

"Gjennom denne piloten legger vi grunnlag for å samle inn data fra sykehuset på en helt ny måte, uten at noen manuelt må registrere data i et system. Dette kan frigjøre tid for ansatte", skriver forfatterne videre.

Les hele artikkelen her: Vårt smarte sykehus - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no

I Vali er våre konsulenter involvert i mange av de spennende prosjektene som bringer ny teknologi inn i sykehusene. Vi ser nå etter en dyktig og kvalifisert konsulent/rådgiver med kompetanse innen IKT og medisinsk teknologi til å bli en verdifull ressurs i vårt satsingsområde innen helseteknologi. Les mer om stillingen her: Konsulent - Helseteknologi - Vali

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring