Gå til innholdet

Ortopedisk avdeling Aker har åpnet i nytt legevaktsbygg

torsdag 31. august 2023

Den 29. august åpnet dørene til Ortopedisk avdeling Aker i det nye legevaktsbygget i Trondheimsveien på Aker. Vali har spilt en sentral rolle i byggeprosjektet Oslo Storbylegevakt, med både prosjektleder for IKT, prosjektleder for etablering av mobil arbeidsflate og prosjektleder for sporing og lokalisering for Oslo universitetssykehus HF (OUS).
 

Byggeprosjektet har vært et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, som leier 60% av arealene, og Oslo kommune, som eier og har ansvaret for driften av bygget. Skadelegevakten, som driftes av OUS, og Allmennlegevakten, som driftes av Oslo kommune, flytter først inn i det nye bygget 22. november 2023, og da legges dagens legevakt i Oslo sentrum ned.

Det er bygget 7 operasjonsstuer for elektiv (planlagt) kirurgi, 15 sengeplasser for postoperativ, sengepost, håndterapi, radiologisk drift og sterilsentral.
- Oppstartsdagen, med 19 gjennomførte operasjoner og ca 60 pasienter til poliklinisk behandling i et flunkende nytt bygg, har gått svært bra og med fornøyde ansatte. Det har vært et spennende og hektisk prosjekt, med høy grad av kompleksitet og mange utfordringer underveis, men nå er det godt å endelig være i drift med første trinn av innflyttingen, sier Magnus Gunnarsrud, prosjektleder fra Vali for OUS sine IKT-leveranser til bygget.

Bygget er første lokasjon ved OUS som tar i bruk mobil arbeidsflate. Ansatte har fått opplæring og 78 mobiler er klargjort og delt ut. Mobilplattformen er i dag hovedsakelig tatt i bruk for telefoni, men er tilrettelagt for å ta i bruk nye kliniske systemer, administrative verktøy og logistikkløsninger etter hvert som de blir tilgjengelige på mobil. Det har vært et spennende nybrottsarbeid, sier prosjektlederen for mobil arbeidsflate, Cecilie Edseth fra Vali.

I høst planlegges det å innføre sporing og lokalisering med RFID i sterilsløyfen i bygget, for å sikre effektiv og sporbar logistikk mellom sterilsentralen og operasjonsarealene. Ida Eriksen fra Vali er prosjektleder for dette arbeidet i OUS.

Nå er første milepæl nådd, og siste innspurt mot åpningen av legevakten 22. november er allerede godt i gang.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring