Gå til innholdet
Bilde av Kristoffer

Mennesker er mennesker

onsdag 11. januar 2023

Kristoffer, som startet i Vali da kalenderen bikket 2023, jobbet med forbedring av helsedataanalyse i det mosambikiske helsevesenet under studeitiden og følte at det hele gikk litt tregt. Han sier han levde i den illusjon at det antakelig var annerledes hjemme. «Men, mennesker er mennesker», sier Kristoffer, som siden studietiden i Mosambik har vært interessert i hvordan samspillet mellom mennesker og IT utfolder seg i et helsevesen i utvikling der digitalisering gir nye muligheter. 

«For å komme noen vei, må vi mestre å navigere i det komplekse landskapet av mennesker i kompliserte organisasjoner, med et vell av teknologi og nesten overflod av informasjon», sier Kristoffer. «Derfor er det viktig å huske på hva en klok mann en gang sa; vi må gjøre alt så enkelt som mulig, men ikke enklere». Kristoffer skyter raskt inn: «Hvis vi tror et komplekst problem er enkelt og løser det som om det er enkelt, vil jeg mene at dette innebærer en stor risiko». 

Kristoffer kommer fra en jobb i Sykehuspartner der han hadde rollen som virksomhetsarkitekt. Derfra har han erfaring fra prosjekter nært tilknyttet klinikken i sykehusene, som lukket legemiddelsløyfe, gjennomgående kurve og kritisk informasjon. Kristoffer er videre opptatt av at virksomheter evner å utvikle og opprettholde en god arkitekturpraksis. I tidligere arbeid har han blant annet jobbet med utvikling av begrepskataloger, metamodeller og policyer for videreutvikling av arkitekturpraksisen. 

Et prosjekt han nevner som spesielt spennende, er det siste han jobbet med før han kom til Vali. «Vi jobbet med å få på plass et nytt leveransesystem for langt raskere og billigere digital tjenesteutvikling. Jeg håper Sykehuspartner lykkes med dette, da det kan få stor positiv innvirkning for verdiskapingspotensialet til tjenesteutviklingen i HF-ene». 

Kristoffer har også jobbet en periode som forsker ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, der han forsket på kompleks informasjonsflyt og standardisering i store organisasjoner, og underviste blant annet om digitale økosystemer samt IT og ledelse.

«Her i Vali, gleder meg nå virkelig til å komme i gang med spennende prosjekter. E-helse er et komplekst område som stadig utvikler seg, samtidig som det er et felt med større og større betydning for menneskers liv. Jeg håper å kunne bidra best mulig med min kunnskap og erfaring for å hjelpe våre kunder med å skape løsninger som fungerer for dem», sier Kristoffer avslutningsvis.

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring