Gå til innholdet
OsloStotbylegevakt

Kranselag i Nord-Europas største legevakt

torsdag 7. april 2022

Ved Aker sykehus tar Oslo storbylegevakt form. To bygg er revet og det nye bygget på 26 000 kvadratmeter skal ferdigstilles i 2023. I dag feires det at bygget har tett tak. Over 450 personer var invitert til kranselaget. Representanter fra byggeprosjektene, ledelse fra Oslo universitetssykehus HF, Helse Sør-Øst, Oslo kommune, politikere og media var til stede under feiringen.  

Oslo storbylegevakt er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune, og erstatter dagens legevakt i Storgata. Oslo kommune er byggherre, og Oslo universitetssykehus HF vil være leietager i 60% av arealene. Legevakten skal ha samme rolle i behandlingskjeden som dagens legevakt i Storgata, og blir Nord-Europas største legevakt. Kapasiteten økes og behandlingstilbudet utvides i forhold til dagens legevakt.  

Oslo kommune viderefører dagens allmennlegevakt, overgrepsmottak og sosialt ambulant akutt-tjeneste, samt etablerer ny tannklinikk. Oslo universitetssykehus flytter inn med skadelegevakt, 7 operasjonsstuer til ortopedisk kirurgi med tilhørende postoperativ og sengepost, radiologisk diagnostikk, sterilsentral, håndterapi og akuttpsykiatri.  

I nasjonal helse- og sykehusplan er det et mål at pasientene opplever sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner. Virksomhetene samhandler tett i dagens legevakt, men i nytt og større bygg. Med økt pasientomfang og et utvidet behandlingstilbud stiller dette nye krav til logistikk og elektronisk samhandling mellom virksomhetene og samhandlingen med innbyggerne i kommunen. 

Vali bistår Oslo universitetssykehus HF med planlegging og etablering av infrastruktur, IKT-utstyr, tilrettelegging av kliniske og administrative IKT-løsninger, integrasjon av byggetekniske anlegg og medisinskteknisk utstyr, samt elektronisk samhandling mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune og med innbyggerne i kommunen.  

Vi er stolte av at flere fra Vali bidrar til at Oslo får ny storbylegevakt i 2023. 

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring