Gå til innholdet

Kjersti og James leder an i foregangssykehus

mandag 9. mai 2022

Bilde av Kjersti og James

Da Diakonhjemmet sykehus ønsket å være forgangssykehuset for innføring av DIPS Arena, ble Vali valgt til å lede prosjektet. Siden har Vali blitt den fortrukne partneren i flere andre viktige prosjekt. Vali-konsulentene, Kjersti Austnes og James W. Coward, er fortsatt sentrale i den utviklingen som skjer for å digitalisere sykehuset.

Kjersti Austnes

Kjersti startet som prosjektleder i Vali i 2018. Hun kom fra Utlendingsforvaltningen og tidligere EVRY. Vali har i en lengre periode jobbet med digitaliseringen i Diakonhjemmet hvor Kjersti har vært en nøkkelperson for gjennomføringen av flere av de største endringsreisene. Hun har hatt ansvar for DIPS Arena, innføring av Imatis, ledet arbeidet med å utrede hvordan elektronisk kurve kan innføres, og utvikling av digitale innbyggertjenester for at pasienter skal få bedre innsikt i eget behandlingsforløp.

Felles for alle prosjektene er Diakonhjemmets pådriv for bedre helsehjelp, som innebærer at helsepersonell, innbyggere og pasienter får tilgang til bedre verktøy. Kjersti har lang erfaring og fartstid i organisasjonen som gir henne forståelse for utfordringene. Dette har hun oppnådd ved å være synlig og til stede der brukerne jobber, og diskutert de behovene som er viktigst å løse. Sammen med kunnskap om alle de ulike løsningen og systemene, har Kjersti opparbeidet en unik innsikt som grunnlag for anbefalinger og råd for å lykkes med digitaliseringsarbeidet. Kjersti poengterer viktigheten av leverandører som bidrar til de gode brukerreisene.

Med Kjersti på laget får du en prosjektleder som har et helhetlig perspektiv hvor løsninger, brukere, arbeidsprosesser og informasjon må ses i sammenheng. Integrasjon og samhandling er viktige forutsetninger for de gode løsningene, og dette må bedres både internt i sykehusene og mellom sykehus. Kjersti mener at fremtiden vil bestå av økosystemer med flere mindre leverandører som kan tilby spesialiserte og mer brukerorienterte tjenester.

Holly Ankjell, Rådgiver klinisk IKT ved Diakonhjemmet, sier dette om Kjersti:

“Kjersti har stor kapasitet og er en strukturert og dyktig prosjektleder med en utrolig hukommelse for detaljer! Kjersti gir gode råd og veiledning. Hun jobber for at hennes kolleger presterer. Jeg har lært mye av å jobbe sammen med Kjersti.”

James William Coward

James er en prosjekt- og prosessleder med lang erfaring med forretning, fag og teknologi. Han har ledet flere store samhandlingsprosjekt innenfor offentlig og privat sektor.

Da han startet i Vali før jul i 2020 gikk han rett inn i rollen som testleder i Diakonhjemmet med ansvar for test av Imatis-løsningen. Målsettingen med prosjektet var anskaffelse av en selvinnsjekk og betalingsløsning der pasient og pårørende i sitt møte med sykehuset kjenner seg velkommen og ivaretatt..

Holly Ankjell, Rådgiver klinisk IKT ved Diakonhjemmet, sier dette om James:

"James var min julegave i 2020. Han kom inn på kort varsel, midt i vårt innføringsprosjekt. Han tok jobben som testleder på strak arm. Fantastisk godt å jobbe sammen med James, faglig dyktig, ekstremt god formidler, flink til å håndtere utfordrende samtaler – med et lurt smil. Setter seg veldig godt inn i oppgaver, lærer og får til ting. Ordentlig og ryddig”

Nå jobber James som prosjektleder for å utrede og implementere 2. generasjons talegjenkjenning ved Diakonhjemmet. Det brukes i dag mye tid på å lytte til notater, skrive dem ut, samt tyde ord som kanskje er utydelige. Nå skal AI benyttes for diktering og automatisk registrering av journaldokumentasjon, hvor teknologien også lærer og forbedrer prosessen. James er ansvarlig for utredning av teknisk løsning og risikovurderingen knyttet til skytjeneste.

James motiveres av å jobbe i velfungerende team og tar gjerne rollen som pådriver, samt tilrettelegger for at teamet skal kunne yte best mulig. Han har en unik evne til å se prosess- og systemforbedringer med riktig bruk av teknologi. Hans kjappe replikker og lure smil får kolleger og prosjektkolleger til å trives i hans selskap.

Les mer om prosjektene her

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring