Gå til innholdet
Valiansatte rundt en PC

Kjært barn, mange navn - hva er det vi egentlig mener med digitalisering?

mandag 22. november 2021

Det er knapt noen organisasjoner i dag som ikke har en eller annen form av ordet digital i sin virksomhetsstrategi. Det kan være digitalisering, digital nytekning, digital transformasjon, digitale løsninger, digital endring, mv. Listen kan føles utømmelig og mange bruker like begreper når de egentlig mener forskjellige ting.

 

I Vali diskuteres denne type begrepsbruk i våre interne fagfora. Her er vår forståelse av begrepene:

Digitalisering

På folkemunne kan dette også kalles å sette strøm på papir. Det handler først og fremst om å gå fra noe analogt til noe digitalt. Det kan være at du kan gjøre oppgavene eller arbeidsprosessene dine på en datamaskin i stedet for å gjøre de manuelt. Et vanlig eksempel er når et skjema som tidligere ble fylt ut på penn med papir, blir gjort tilgjengelig på en datamaskin. Her har vi i Norge kommet ganske langt og de fleste virksomheter støtter dette i stor grad.

 

Digital automasjon

Automasjon skiller seg fra digitalisering ved at teknologi brukes for å gjøre flere oppgaver og arbeidsprosesser mer sammenhengende og strømlinjeformede med mindre grad av menneskelig inngripen. Fordelen er at de samme oppgavene et menneske tidligere gjorde, nå kan gjøres raskere og med mindre feilmargin. 

Et eksempel kan være en automatisert godkjenningsprosess hvor en endelig godkjenning gis når alle parter har godkjent sin del i systemet og hvor man slipper å vente på at saksbehandler sjekker manuelt med alle parter.

 

Digital transformasjon

Ny teknologi åpner en helt ny verden og nye muligheter og det er ikke uten grunn at digital transformasjon er et av de mest brukte buzzword de siste årene. Digital transformasjon handler ikke bare om å gjøre ting raskere, men å gjøre det på helt nye måter. Eksisterende oppgaver og prosesser skrotes og virksomheten gjør en radikal retenkning på hvordan teknologi skal brukes og hvordan mennesker og prosesser endres for å oppnå organisasjonens mål. Digital transformasjon er mye mer enn bare IT.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring