Gå til innholdet
Bilde av Jonas

Ingen aprilspøk

onsdag 6. april 2022

Det var heldigvis ingen aprilspøk at Jonas Sommerset Bråthen hadde sin første arbeidsdag hos Vali på fredag.

Jonas kommer til Vali fra medisinsk teknologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus som overingeniør og har opparbeidet seg bred erfaring med oppfølging av IKT leveranser, rådgivning i regionale prosjekter og ledelse av lokale prosjekter for helseforetaket. Han var også teknisk rådgiver for klinikk for laboratoriemedisin og bistod Sykehuspartner ved opprettelsen av storskala testkapasitet for Covid-19 i 2020 og 2021 som en del av den regionale pandemiresponsen. 

Interessen for teknologi og ingeniørbakgrunn fra offentlig og privat helsesektor har gitt mersmak for prosjektledelse og tydeliggjort teknologiprosjekter som en arena hvor han kan bidra positivt med sin kompetanse samt få utfordret seg selv.

Jonas har et sterkt ønske om å bidra til å drive en samfunnsnyttig teknologiutvikling i helsevesenet gjennom styrking av samhandlingen mellom aktørene og miljøene involvert så vel som økt standardisering og integrasjon av tekniske løsninger.

Han går tidlig i gang med oppstart i Windows 10 - Fase 3 prosjektet allerede den 9. Mai, et prosjekt som tar sikte på å legge om operativsystem på 2000 klienter tilknyttet medisinsk teknisk utstyr (MTU) i region Helse Sør-Øst.

Vi er glade for å ha Jonas med på laget og gleder oss til å bli bedre kjent med han gjennom våren og spesielt under vår tur til Firenze/Toscana i mai. 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring