Gå til innholdet
Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune

I dag flyttet Legevakten fra Storgata i Oslo til nytt og moderne bygg på Aker

onsdag 22. november 2023

I over 120 år har Legevakten i Storgata tatt imot Oslos innbyggere. 22. november flyttet Legevakten inn i nye, moderne lokaler på Aker Sykehus. Vali har spilt en sentral rolle i byggeprosjektet Oslo Storbylegevakt, med både prosjektleder for IKT, prosjektleder for etablering av mobil arbeidsflate og prosjektleder for sporing og lokalisering for Oslo universitetssykehus HF (OUS).

I tillegg til Legevakten, huser også bygget Ortopedisk avdeling Aker, som i august flyttet inn i bygget. Da ble 7 operasjonsstuer for elektiv (planlagt) kirurgi, 15 sengeplasser for postoperativ, sengepost, poliklinikk for håndterapi, radiologisk drift og sterilsentralen tatt i bruk. Byggeprosjektet har vært et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, som leier 60% av arealene, og Oslo kommune, som drifter Allmennlegevakten, og er eier og har ansvaret for driften av bygget.

«I dag har vi gjennomført andre og siste trinn i ibruktakelsen av bygget», sier Magnus Gunnarsrud, prosjektleder fra Vali for Oslo universitetssykehus sine IKT-leveranser til bygget. «Det har allerede vært klinisk drift i bygget i snart 3 måneder, og oppstarten har gått svært bra. De siste månedene har gått med til ferdigstillelse av leveranser og siste finpuss for Skadelegevakten, og det er godt å nå omsider se bygget i full drift».

Valis konsulenter jobber videre med innføring av ny teknologi og nye tjenester som ytterligere vil forbedre og effektivisere driften i bygget. Gjennom ibruktakelse av mobil arbeidsflate, som første lokasjon i OUS, er infrastrukturen i bygget allerede tilrettelagt for bruk av apper for å forbedre og effektivisere den kliniske og administrative driften. Pågående innføring av sporing og lokalisering ved bruk av RFID-lesere og RFID-merking av transportvogner vil i tillegg medføre økt effektivitet og sporbarhet i logistikkhåndtering av sterilt utstyr mellom sterilsentralen og operasjonsstuene.

Legevakten er først ut av 6 store byggeprosjekt som i dag pågår ved Oslo universitetssykehus. Erfaringene fra prosjektet ved Legevakten har allerede kommet godt til nytte, og tas med videre inn i de neste byggeprosjektene, hvor Nye Radiumhospitalet er neste bygg som skal settes i drift i 2024. Valis konsulenter har også her sentrale roller med prosjektleder og arkitekt ved innføring av Helselogistikk, prosjektleder for mobil arbeidsflate, prosjektleder for sporing og lokalisering, samt testledelse for IKT- og MTU-leveransene til bygget.

Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring