Gå til innholdet
Kjell Rune Haugland

Hva gjør du når du har rundet helsesektoren?

onsdag 12. oktober 2022

I Vali kaller vi Kjell Rune et vandrende leksikon. Han har gjennom et langt og innholdsrikt liv bygget så mye kompetanse og erfaring at vi får svar på nesten hva det skal være. Han har en imponerende oversikt over de store sammenhengene og de små detaljene. Det er lenge siden vi konkluderte med at han har rundet helsesektoren. 

 

Denne enorme kunnskapsdatabasen har han fått gjennom en allsidig bakgrunn. Kjell Rune har befalsutdannelse, 15 måneder som befal og fenrik, og senere kompanisjef i heimevernet. Han var involvert i Norsk folkehjelp i 15 år, med reiser til blant annet Beirut som instruktør for laboratorier og ambulanse. Han var også engasjert med ambulansevakter, og frekventerte ambulansebåten i sommerhalvåret. Kjell Rune var aktiv innen skiskyting fra den tiden det var ordentlige våpen involvert. Nå bruker han mer tid på fotografering, sykling og padling, men aktivitet er fortsatt en nødvendighet. 

Viktigheten av liv og helse var en medvirkende årsak til at Kjell Rune fikk interesse for e-helse, og allerede i 1986 innførte han sitt første elektroniske pasientsystem. Han var mer opptatt av arbeidsflyt, opplæring og prosesser enn av IT, men så raskt mulighetene IT gir hvis løsningene blir riktig tilrettelagt for helsepersonell. Han understreker viktigheten av å jobbe pasientrettet, og gjøre en forskjell. Erfaringen fra InfoMedica/TietoEnator, Rikshospitalet og Helsedirektoratet og ikke minst hans 10 år som bioingeniør på Lovisenberg, har gitt Kjell Rune dyp innsikt i løsningene i helsesektoren, organiseringen på tvers av omsorgsnivåene, arbeidsprosessene og rutinene. Han forstår utfordringene og har et brennende engasjement for at vi skal se helheten som skaper de sammenhengene tjenestene pasienter og innbyggere trenger. 

"Mine 10 år som bioingeniør på Lovisenberg Diakonale sykehus har gitt meg min tyngste helsefaglige bakgrunn - og som jeg fortsattt har nytte av daglig."

Kjell Rune startet i Vali i august 2012, med oppmøte på Gardermoen og fly til OL i London. Etter fire sportslige og sosiale dager, forstod vi raskt hvilken enorm ressurs vi har fått som kollega, både faglig og menneskelig. Gjennom 10 år i Vali har Kjell Rune bidratt til å gjennomføre store prosjekter i Oslo Universitetssykehus og i Sykehuspartner. IT-løsningene er virkemiddelet, men hans forståelse for helsesektoren, sykehus og arbeidsprosesser gjør at han forstår helsepersonell og de faktiske behovene som må løses. Dette er nøkkelen til at prosjektene han har hatt ansvar for, også utgjør en forskjell.

"Det skal bli bedre for de som jobber med pasientbehandlingen, der ute."

Internt i Vali har Kjell Rune ansvar for opplæring av alle nyansatte. Alle får en introduksjon til helsesektoren, og det av en som har jobbet på tvers av omsorgsnivåene og forstår helheten. Det gir alle i Vali en felles forståelse for sammenhengene, utfordringene, og hvordan vi sammen kan bidra til et enda bedre helsevesen når IT blir brukt riktig, for pasienter og helsepersonell.  

Kjell Rune runder 65 år. Hans betraktning er at erfaringer er fint, men at det å lykkes handler om kontinuerlig utvikling.  

"Det hjelper ikke å ha rundet helsesektoren hvis du ikke er sulten på ny læring. En skal gi 110% og det skal være meningsfylt", avslutter Kjell Rune. 

På et tidspunkt ser han frem til å nyte Whisky-fatet Vali har stående på Ytre Hebridene,  
men det er ikke ennå. 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring