Gå til innholdet

Går du for 10 til, Magnus?

tirsdag 28. juni 2022

Bilde av Magnus

Ca 15% av Norges arbeidstakere blir hos samme arbeidsgiver i over 10 år, men for konsulentbransjen er dette tallet langt lavere. Hva er så grunnen til at Magnus Gunnarsrud har valgt å være i Vali i nesten en fjerdedel av sitt liv? 

Da Magnus startet i Vali den 1. juni i 2012 hadde han allerede lang erfaring med IT prosjekter, men ingen erfaring fra helsebransjen. I sitt første møte med helse fikk Magnus god støtte av kollega Kjell Rune Haugland. Med Kjell Rune sin evne og villighet til å dele sin kompetanse og oversikt innenfor helsebransjen, fikk Magnus fort innpass. 

"Det at vi i Vali deler kunnskap og erfaring, støtter hverandre i og utenfor prosjekter – fokuset på kontinuerlig kompetanseutvikling - ja rett og rett og slett at vi gjør hverandre gode – er en stor medvirkende årsak til at jeg trives i Vali" forteller Magnus.

Før Vali jobbet Magnus med GPS-sporing av stjålne kjøretøy og leverte sikkerhetstjenester for transportindustrien og personbilmarkedet. Her var det høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Denne erfaringen har vært verdifull i hans mange prosjekt innen helse, der sikring av infrastruktur, informasjonssikkerhet og personvern er svært viktig. Han har hatt ulike prosjektroller, fra rådgiving og prosjektledelse til mer tekniske oppgaver som rådgiver innenfor design av sikkerhetsmodeller.

Et av Magnus sine spesialområder er grensesnittet mellom IT og medisinsk-teknisk utstyr (MTU). I moderne sykehus må disse områdene være tett integrert, og allerede i 2014 startet Magnus på vegne av Oslo universitetssykehus (OUS) et arbeid for å etablere en generisk kravspesifikasjon for IKT og informasjonssikkerhet ved MTU-anskaffelser. Magnus tok i den sammenhengen initiativ for å etablere et tverrfaglig fagråd med ansvar for å følge opp at anskaffelser av både IKT og MTU ivaretar kravene for sikkerhet og god samhandling. Denne modellen er senere tatt inn regionalt i hele Helse Sør-Øst, og det er videre sett til modellene nasjonalt.

"Det er lov å være ekstra stolt når en kollegas målrettede arbeid bidrar til bedre løsninger på det nasjonale plan", sier Kjersti Sletteng, daglig leder i Vali.

Da pandemien traff oss i 2020 ble Magnus, som en del av IKT-beredskapsstaben i OUS, ansvarlig for å opprettholde sikker og stabil drift. I tillegg hadde han ansvar for å legge til rette for at ansatte i karantene og på hjemmekontor hadde nødvendige verktøy og tilganger. Oppgaven omfattet også en stor oppskalering av analysekapasitet for prøvetaking av covid-smittede. Det ble raskt etablert to nye laboratorier og et felles prøvemottak for å håndtere 25.000 prøver daglig.  

«Det å kunne bidra til å håndtere virksomhetsendringer innenfor en kort og kritisk periode, gir mer motivasjon for å jobbe med prosjekter som har så stor samfunnsnytte», sier Magnus.

I dag er han prosjektleder for IKT i OUS sin del av byggeprosjektet Oslo storbylegevakt på Aker, hvor dagens kommunale allmenlegevakt og OUS skadelegevakt flytter fra Oslo sentrum til nytt bygg. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom OUS og Oslo kommune. OUS etablerer skadelegevakt, ortopedisk poliklinikk, 7 operasjonsstuer med postoperativ enhet og sengepost, samt ny sterilsentral. Storbylegevakten skal bestå av fremtidsrettede løsninger innenfor kliniske tjenester, logistikk og vareflyt, infrastruktur/plattform og byggnær IKT. Nord-europas mest moderne legevakt, med 26.000 m2 bygg, skal være innflyttingsklart i 2023.

Heidi Thorstensen (Informasjonssikkerhetsleder/CISO) i OUS sier dette om Magnus:

«Magnus er en faglig senior som ser IKT, MTU og informasjonssikkerhet i en sammenheng og har en samlende kraft for at alle skal trekke i samme retning. Han er målrettet, tålmodig, alltid til å stole på og hyggelig å jobbe sammen med. Eneste problemet med Magnus, er at han ikke er ansatt i OUS 😊»

Magnus har tatt stafettpinnen videre fra Kjell Rune, og har med sine 10 år i helsebransjen en viktig rolle i å dele sin erfaring og kompetanse med både kollegaer i Vali, og med kundens ansatte. Informasjonsdeling og samarbeid er en viktig del av Valis kultur, som vi mener bidrar til de beste resultatene.

Magnus sitter i dag i både ledergruppen og i styret i Vali. Han bidrar alltid med konstruktive spørsmål og forslag. Han er en person med høy integritet som vi alltid kan stole på. I tillegg er han en morsom kar med glimt i øyet. Det er alltid hyggelig å være sammen med Magnus, være seg i prosjekt eller i sosiale lag. Vi gleder oss til de neste 10.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring