Gå til innholdet

Fremtidens sykehus kan være hjemme hos pasienten

onsdag 16. mars 2022

Norge har som mål at alle innbyggere skal få gode helsetjenester, uavhengig av hvor man bor. Samtidig vil en stadig aldrende befolkning og større evne til å behandle lidelser føre til en betydelig økende pasientmasse, som resulterer i at det blir flere pasienter enn det vi har sykehusplasser til.

For å både innfri denne målsetningen og løse utfordringen må mer enn 30% av sykehuspasienter kunne behandles hjemme.

Dette konseptet kalles Digital Hjemmeoppfølging og vil legge til rette for at pasienter kan være hjemme samtidig som de får like god oppfølging som om de var på sykehuset.

For å kunne realisere en slik Digital Hjemmeoppfølging må det legges tilrette for teknologiske løsninger som understøtter behovene. Man må kunne tilby hjemmepasienter sensorer som overvåker helsetilstanden, samtidig som behandlere på sykehus må ha tilgang til disse dataene og bli varslet dersom verdiene er unormale. Det hele må skje i sanntid, være pålitelig og sikkert.

Dette krever:

  • En gateway i hjemmet hos pasienten, som samler og sender data til sykehuset på en sikker måte
  • En gateway på sykehuset som mottar dataene fra alle de tusenvis av hjemmepasientene
  • En robust infrastruktur over hele landet som sikrer pålitelig datatrafikk, 24/7, uavhengig av hvor du er og hvor du bor

Vali er i MTU Integrasjonsprosjektet involvert i å oppnå dette målet gjennom å kartlegge alle sensorer og enheter som brukes hjemme hos pasienten og til å velge de riktige gateway’ene som skal anskaffes.

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring