Gå til innholdet

Få liker endringer, men de fleste liker utfordringer - Hege er intet unntak

onsdag 31. august 2022

Hege er omstillingsdyktig og liker nye utfordringer. På jobb digger hun det – på privaten liker hun verken nye flyplasser eller overgangen til el-bil og medfølgende ladeangst. Men en aktivitet hun har utfordret seg selv på – og nå virkelig trives med - er stisykling. Før sommeren tok hun med seg flere kolleger på en adrenalinfylt tur i sitt eget nabolag (Østmarka ved Oppsal). Det frister til gjentakelse, tross mange blåmerker blant nybegynnerne.  

Hege Lid-Strand har vært ansatt i Vali i 8 år. Hun er flink til å tenke helhetlig, er fremoverlent og proaktiv, men samtidig er hun opptatt av gode prosesser, struktur og riktig dokumentasjon. Hun ser på IT-løsninger som en del av verdikjeden som understøtter virksomhetenes mål og behov. 

«Det jeg liker med å være konsulent er at jeg kan utfordre meg selv i nye prosjekt, løse nye oppgaver og utvikle meg faglig, UTEN at jeg må skifte arbeidsgiver. I Vali har alle en karriereutviklingsplan – slik at konsulentene kan utvikle seg i den retningen de brenner for. I tillegg har Vali tilgang til spennende og innovative prosjekter og har et godt arbeidsmiljø både faglig og sosialt. Vi gjør hverandre gode.» 

Da Hege startet i Vali i 2014 var hun med på prosjektet for å ferdigstille det nye sykehuset i Østfold, med teknologileveranser som var banebrytende. Her var hun release manager og hadde ansvar for å følge opp leveranser fra mottak til disse ble satt i produksjon. Etter dette har hun hatt ulike roller som teknisk prosjektleder, før hun bevisst valgte prosjekter som kunne utfordre hennes arkitektegenskaper. Dette har ført til ulike arkitekturroller i Helse Sør-Øst regionale helseforetak (RHF) og Direktoratet for e-helse. I Helse Sør-Øst jobbet Hege med regional arkitekturstyring som grunnlag for virksomhetsarkitekturen i regionen. Hun bidro også med koordinering av helhetlig porteføljestyring, identifikasjon, sporing og lokalisering basert på GS1 og ledet utredning av verktøystøtte for nye metoder. I Direktoratet for e-helse jobbet hun i program digital samhandling innen områdene: pasientens legemiddelliste (PLL), dokumentdeling, kritisk informasjon og nasjonale leveranser for digital hjemmeoppfølging. I disse prosjektene har hun jobbet for økt samhandlingsevne og sikker informasjonsdeling mellom spesialisthelsetjenesten (sykehus), kommuner, fastleger, private helseaktører og andre offentlige organisasjoner. 

Hege omtaler seg selv som en samhandlingsarkitekt, hvor fokuset er å ikke bygge siloer, men å se samhandlingen på tvers. «Man kan se på meg som en arkitekt-tolk, som kan forklare arkitektur med enklere ord og som kan oversette arkitekturspråket for omverden», forteller Hege.  

«Du klarer å forklare oss ikke-tekniske hvordan arkitektur fungerer på en enkel og forståelig måte. Dette har vært avgjørende for å få leveransene i havn» (Kristian Berg Roksvaag, samfunnsøkonom i Program digital samhandling) 

I Vali har Hege ansvar for kompetanseutvikling innen arkitektur. Her er rammeverket for digital samhandling et område det er viktig å ha god kunnskap om. Teknologikompetanse er ikke tilstrekkelig alene. Det kreves også god forståelse for organisatoriske forretningsprosesser, juridiske lover og regler, samt standardene som gjør at data leses og tolkes likelydende mellom partene. 

Et godt fagmiljø trenger også nye impulser. Deltagelse på ulike konferanser i inn- og utland bidrar til dette. Det gjør også sosiale og sportslige sammenkomster. Hege gleder seg til neste gang hun kan utfordre gjengen på de smale stiene i Østmarka, fra sykkelsetet.  

Les mer om: 
Vårt arbeid i program digital samhandling
HSØ Regional arkitekturstyring  
GS1 
Rammeverk for digital samhandling 

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring