Gå til innholdet

Don’t worry – Be happy!

tirsdag 20. desember 2022

Cecilie har valgt å jobbe med digitalisering i helsesektoren. Gjennom en lengre sykdomsperiode og utallige møter med helsesektoren, kjenner hun godt til hva som fungerer og ikke. Dette gjør at hun alltid har brukeren i fokus i sitt arbeid, noe som faller naturlig ettersom hun parallelt med å være pasient utdannet seg innen helseledelse og helseøkonomi. Etter flere år i ulike helseforetak, søkte hun stilling i Vali. Det er vi veldig glade for.    

Hun kan fortelle at hun jobbet målrettet for å bli en del av Vali-familien. Og da hennes masteroppgave om persontilpasset medisin var levert, nådde hun målet om å jobbe med spennende helseprosjekt i Vali. I dag jobber hun med byggeprosjektene til Oslo universitetssykehus HF og med å innføre mobil plattform ved sykehuset.

Innføring av en mobil plattform i Norges største sykehus er komplekst. Det å planlegge logistikken for et stort antall brukere som kommer på vakt, infrastrukturen som må plass og etablering av prosesser og rutiner, er noe helt annet det vi kjenner fra våre egne hjem. Sykehuspartner er helseforetakenes leverandør, og et godt samarbeid er helt nødvendig. Cecilie setter stor pris på å jobbe med alle de dyktige teknologene i Sykehuspartner, og sammen med helsepersonellet finner de løsningene som gir den beste brukeropplevelsen.  

«Det handler om å legge til rette for en fleksibel arbeidshverdag i en organisasjon som skal gjennom store endringer med nye bygg i årene fremover. Det å ta i bruk mobil som verktøy, istedenfor stasjonære PC’er, griper rett inn i kjernevirksomheten og vil medføre en stor endring for ansatte og pasienter. En endring til det bedre, som gjør at informasjon er lett tilgjengelig når en flytter seg mellom pasienter. For å lykkes er det viktig at kartleggingen, leveransen og innføringen er nøye gjennomarbeidet og at de riktige prioriteringer er gjort. Vi må levere smidig og stegvis hvor de viktigste brukerbehovene er høyest prioritet», sier Cecilie.  

I tillegg til hennes reise gjennom ulike deler av helsesektoren, har hun alltid et ben foran for å planlegge neste reise. Hun elsker å reise. Det å møte nye mennesker, oppleve nye kulturer, se nye steder og ta dagene som de kommer, er og har vært hennes store lidenskap. Selv om barn og familie opptar mye av tiden hennes i dag, er det alltid plass til en ny reise, og ikke minst drømmen om å krysse av neste eksotiske sted på bucket-listen. Hun kan fortelle at hennes kuleste reise var til Andesfjellene i Sør-Amerika. Dette var også reisen som satte «forbedring av helsesektoren» på hennes personlige navigasjonskart. Nemlig da høydesyke og uvelhet oppsto på vei opp til 5000 meter og hun måtte tilbringe tid på et lokalt sykehus. Til tross for at hun ble raskt tatt imot, med god service fra hyggelige mennesker, oppdaget hun køen hun hadde fått lov å spasere forbi. Mennesker uten forsikring som i langt større grad enn henne hadde behov for akutt hjelp. Slik skal det ikke være, tenkte hun og returnerte til Oslo og videre studier i Helseledelse og helseøkonomi. Siden har hun vært meget bevisst sine valg av arbeidsgivere og prosjekt. Hun vil være med der innsatsen gir en forbedring og mening for alle som trenger helsehjelp, uavhengig av hvor ressurssterke de er. 

I 2022 har Cecilie hatt hjemmekontor i både Berlin og Paris, og sist i Hamburg i forbindelse med Valis tradisjonelle julebordtur.
«Nå planlegger jeg neste reise», sier Cecilie «Denne gangen blir det Petra og fridykking i Jordan. Du skal gjøre det du blir lykkelig av. Da smiler man, og verden smiler tilbake». 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring