Gå til innholdet
Mikroskop brukt i patologi

Deling er gull verdt!

5. oktober 2021

Vali er med i prosjektet som innfører felles patologisystem (LVMS) i Helse Sør-Øst. Patologi betyr sykdomslære (i antikk gresk pathos, πάθος, páthos = følelse, smerte og lidelse, og logos = undersøkelse eller behandling) og omhandler studiet av sykdommer. 

I dette prosjektet ser man viktigheten av å ha lik konfigurasjon gjennomgående for alle foretakene. Dette vil blant annet forenkle forvaltningen av systemet. Et annet, viktig resultat er den døråpneren dette prosjektet har for ansatte på patologiavdelingene i regionen. Dette er en anledning til å bli kjent på tvers av foretak. Det er mye deling av erfaring, kunnskap, arbeidsprosesser osv, noe som er gull verdt i en travel hverdag. Det er flere foretak som allerede har tatt i bruk løsningen. Nå starter vi snart med de siste to foretakene; Vestre Viken og Sykehuset Innlandet. Dette prosjektet bereder også grunnen for et enda mer spennende prosjekt – nemlig innføring av digital patologi.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring