Gå til innholdet
Bilde av Ida

Benvenuto, Ida

torsdag 9. juni 2022

Ida fikk starte sin reise i Vali på et fly ned til vakre Firenze og Toscana – i forbindelse med Valis årlige utenlandstur –  allerede før hun startet hos oss den 1. juni. Nå ser hun frem til spennende helse-prosjekt hvor hun kan utøve sin ekspertise.

 

Ida har spesialisert seg innen e-helse, men hun har også vært innom prosjekter i samferdsel og offentlig pensjon. Det er allikevel helse og e-helse som ligger hjertet hennes nærmest.

Det er kombinasjonen av deilig utfordrende kompleksitet blandet med en dyp følelse av å gi et viktig bidrag til samfunnet hun drives av. «Man blir aldri utlært innen dette feltet, det er alltid noen nye utfordringer som krever at man utvider forståelsen for behovene i sektoren», sier Ida engasjert. «Det er utrolig tilfredsstillende å oppdage et nytt område innen e-helse, en ny problemstilling, som kan knyttes sammen med resten av landskapet og skape et økende komplekst, delvis vakkert og delvis frustrerende helhetsbilde.»

Aktørbildet er så stort og mangfoldig innen helsetjenesten, og behovet for effektiv og riktig kommunikasjon og informasjonsdeling er stort. Ida syns nettopp dette er et av de mest spennende og tiltrekkende sidene ved denne sektoren. Teknologi kan være et verktøy som bidrar til at ressursene i sektoren kan brukes enda mer effektivt, men det å utvikle og ta i bruk teknologi er en kunst i seg selv. «Det kan gå galt, og hvis ikke brukeren har stått i sentrum kan man komme i skade for å innføre tungvinte prosesser og IT-systemer som gjør arbeidshverdagen tyngre. Jeg er veldig opptatt av at vi må forstå behovet til brukerne og at brukerperspektivet skal være driver for utvikling av e-helse-verktøy», fortsetter Ida.

Hun har erfaring fra konsulentbransjen og fra leverandørsiden innen helse IT, og er utdannet blant annet innen helseledelse og helseøkonomi. Vi ble godt kjent med Ida under Italias varme sol, og nå ser både hun og vi frem til hennes bidrag til at Valis’ kunder oppnår sine viktige målsettinger.

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring