Gå til innholdet

Prosjektledelse

Prosjekter som gjennomføres uten god styring kan ofte føre til store overskridelser både på kostnader og tid. Kanskje kvaliteten heller ikke blir som forventet?

Vali tilbyr erfarne og dyktige prosjektledere som hjelper deg å lykkes i komplekse prosjekter. Våre konsulenter er sertifisert innenfor PRINCE2®, PMI og IPMA, og tilpasser metodikken etter deres behov.

Vi jobber kontinuerlig med å minimere risiko og sørger for at prosjektet når de fastsatte målene.

Vali tilbyr prosjektledelse innenfor

  • kartlegging og forstudier
  • forprosjekter
  • anskaffelser
  • integrasjonsprosjekter
  • innføringsprosjekter
  • leveranseprosjekter

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no