Gå til innholdet

Integrasjon

Mange integrasjonsprosjekter mislykkes. Ikke på grunn av teknologien, men på grunn av selve gjennomførelsen av integrasjonsprosjektet. Integrasjon krever samarbeid mellom flere aktører og uten en helhetlig oversikt er det mye som kan gå galt. 

Dårlige valg av løsninger blir synlig etter hvert som systemene endrer seg. Over tid vil det gå utover kvaliteten på integrasjonen, som igjen gir høye vedlikeholdskostnader.

Vali tilbyr prosjektledere som har en helhetlig oversikt, sikrer kommunikasjon på tvers av alle involverte aktører og stiller tydelige krav til leveransene.

Vi har lang erfaring med systemintegrasjoner både på teknisk- og prosjektnivå og kjenner godt til hvilke utfordringer bedrifter møter i gjennomførelsen av et integrasjonsprosjekt.

Våre konsulenter hjelper deg å velge levedyktige integrasjonsløsninger, samtidig som vi bruker bransjestandarder for å sikre stabilitet og redusere vedlikeholdskostnader på sikt.

Det kan være lett å miste oversikten over meldingstrafikken i komplekse integrasjonsmiljøer. Dersom forretningskritisk informasjon skal overføres mellom systemer, anbefaler vi bruk av administrasjons- og overvåkningsverktøyet BizTalk 360.

Våre konsulenter har lang erfaring med Microsoft-teknologi i kritiske og ytelseskrevende miljøer. Vali er en Microsoft Silver Certified Partner og våre konsulenter er sertifiserte innen SCRUM, TOGAF® 9.1, BizTalk, SQL server, .NET og Sharepoint.

Vali tilbyr

  • prosjektledelse
  • rådgivning
  • integrasjonsarkitektur
  • IT-strategi
  • rutiner for drift og forvaltning

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no